Menas estetikos, meno filosofijos ir meno sociologijos akiratyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Menas estetikos, meno filosofijos ir meno sociologijos akiratyje
In the Book:
Estetikos ir meno filosofijos teritorijų kaita / sudarytojas Antanas Andrijauskas. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. P. 88-106. (Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai; 2)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Estetikos metodai; Meno filosofija; Meno sociologija; Methods of aesthetics; Philosophy of arts; Sociology of arts.
Keywords:
LT
Estetikos metodai; Meno sociologija.
EN
Methods of aesthetics; Philosophy of arts; Sociology of arts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama, kaip estetikoje, meno filosofijoje ir meno sociologijoje yra suprantamas meno vaidmuo visuomenės gyvenime, kaip keičiasi šių mokslų pobūdis ir jų pažinimo teritorijos. Apžvelgiama estetikos metodologija, nagrinėjama G. Fechnerio estetikos metodų samprata, estetikos mokslo kaita įvairiais laikotarpiais. Teigiama, kad XX a. antroje pusėje šiame moksle atsiranda vis daugiau scientistinės pakraipos mokslų bruožų. Dabartinė estetika, meno filosofija ir meno filosofija neišvengia subjektyvizmo. Nagrinėjamas meno ir estetikos bei meno filosofijos santykis, remiamasi G. Hegelio, Ch. Morriso. A.J. Greimo ir kitų autorių idėjomis. Teigiama, kad estetika bei meno filosofija pradedant XX a. viduriu tampa racionalesnės; pristatomos šių mokslų raidos kryptys. Analizuojama meno ir estetikos vertybių problema, daugiausia skiriant dėmesio vizualinei kultūrai. Daroma išvada, kad menas yra vertybių išreiškimas, vertybių mediumas. Meno savitumo ir vaidmens supratimas darosi gilesnis, bet lieka problemiškas.

ENThe article analyzes the understanding of the role of art in the life of the society in aesthetics, art philosophy and sociology, the changes in the character and cognition territories of the said sciences. The article provides the overview of aesthetics methodology, analysis of the concept of aesthetics methods by G. Fechner and the development of science of aesthetics in different periods. It is stated that in the second half of the 20th century the science started to display more and more traits of scientism direction. The present aesthetics and art philosophy are not devoid of subjectivism. The relation between the art and aesthetics and art philosophy is examined, the ideas of G. Hegel, Ch. Morris and A. J. Greimas are referred to. It is stated that starting from the middle of the 20th century aesthetics and art philosophy become more rational; the directions of development of the said sciences are presented. The article provides an analysis of the problem of art and aesthetic values, dedicating the most attention to visual culture. The conclusion is made that art is an expression and medium of values. The understanding of originality and role of art becomes deeper, but remains problematic.

ISBN:
9986638720
ISSN:
1822-3192
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6317
Updated:
2022-07-06 10:49:49
Metrics:
Views: 26
Export: