Quelques aspects de l'interpretation de principe constitutionnel d'etat de droit dans la jurisprudence constitutionnelle Lituanienne

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Prancūzų kalba / French
Title:
Quelques aspects de l'interpretation de principe constitutionnel d'etat de droit dans la jurisprudence constitutionnelle Lituanienne
Alternative Title:
Keletas konstitucinio teisinės valstybės principo interpretavimo aspektų Lietuvos konstitucinėje jurisprudencijoje
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 6 (84), p. 16-24
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Socialinės teisės / Social rights; Teisės mokslas / Legal science; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Valstybė / State.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos kai kurios Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo interpretavimo problemos. Autorius analizuoja Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, kuriam patikėta oficialaus Konstitucijos aiškintojo misija, jurisprudenciją. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad konstitucinis teisinės valstybės principas - tai universalus principas, kuriuo grindžiama visa Lietuvos teisės sistema ir pati Konstitucija. Teisinės valstybės principo turinys atsiskleidžia įvairiose Konstitucijos nuostatose. Teisinės valstybės principas yra tarsi Konstitucijos interpretavimo raktas. Kita vertus šis principas yra ir konkretaus ordinarinio teisinio reguliavimo konstitucingumo patikrinimo matas. Konstitucinėje jurisprudencijoje atskleista, kad teisinės valstybės principas apima daug įvairių tarpusavyje susijusių imperatyvų. Tai Konstitucijos viršenybė, žmogaus teisių gerbimas ir apsauga, valdžių padalijimas, asmenų lygybė prieš įstatymą, teisėjų ir teismų nepriklausomybė, įstatymų neveikimas atgaline data, teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas ir kt. Straipsnyje analizuojama, kaip Konstitucinis Teismas atskleidžia įvairius šių principų turinio ir sąveikos elementus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Konstitucija; Konstitucinis Teismas; Teisinė valstybė; Teisės principai; Konstitucinė interpretacija; Constitution; Constitutional court; State of rule of law; Principles of law; Constitutional interpretation.

ENThe article analyses some interpretation problems of the rule of law stipulated by the Constitution of the Republic of Lithuania. The author analyses the jurisprudence of the Constitutional Court of Lithuania who performs the role of the official commentator of the Constitution of the Republic of Lithuania. The Constitutional Court has stated that the constitutional principle of the rule of law is a universal principal underlying the legal system and the Constitution of Lithuania. The content of the principle of the rule of law is disclosed in various constitutional provisions. The principle of the rule of law is sort of a key to the explanation of the Constitution. On the other, this principle is a measure of assessing the constitutionality of particular legal regulations. The constitutional jurisprudence shows that the principle of the rule of law involves a lot of inter-related imperatives, such as the prevalence of the Constitution, respecting and protecting human rights, the distribution of powers, the individual equality against the law, the independence of courts and judges, non-backdating of laws, the protection of legal expectations, legal reliance and security, etc. The article analyses how the Constitutional Court discloses the content and the interactive elements of such principles.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
  • Constitutional justice in Lithuania / Egidijus Jarašiūnas, Egidijus Kūris, Kęstutis Lapinskas, Augustinas Normantas, Vytautas Sinkevičius, Stasys Stačiokas. Vilnius : Constitutional Court of the Republic of Lithuania, 2003. 677 p.
  • Konstitucijos hermeneutika : teisės ir filosofijos sintezė / Gediminas Mesonis. Logos (Vilnius). 2009, 58, p. 36-43.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6311
Updated:
2018-12-17 11:48:55
Metrics:
Views: 34    Downloads: 5
Export: