Teisės normų atgijimo įsigaliojus Konstitucinio Teismo nutarimui problema

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisės normų atgijimo įsigaliojus Konstitucinio Teismo nutarimui problema
In the Journal:
Konstitucinė jurisprudencija. 2006, Nr. 2, p. 287-310
Keywords:
LT
Teisės mokslas / Legal science; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama, ar Lietuvos konstitucinėje teisės sistemoje yra prielaidų atgyti teisės normoms, kurios buvo panaikintos ar pakeistas jas įtvirtinantis, teisės aktas, kuris Konstitucinio Teismo nutarimu buvo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai. Atsižvelgiant į užsienio valstybių konstitucinių teismų praktiką, autorė daro išvadą, kad teisės normų atgijimas tam tikrais atvejai yra įmanomas. Autorė pabrėžia, kad diskutuotinos ne konstitucinių teismų galios atkurti panaikintų ar pripažintų prieštaraujančiomis Konstitucijai teisės normų galią, bet pats tokių normų atgijimas, atsižvelgiant į sprendimą pripažinti tas normas nekonstitucinėmis, panaikintomis, taip pat konstitucijos ir įstatymai, kurie nenumato jokių tokių sprendimų teisinių pasekmių. Taip pat pabrėžiama, kad teisės normų atgijimas turi būti suprantamas ne kaip neišvengiama Konstitucinio Teismo nutarimo pasekmė, bet kaip viena iš galimybių išvengti teisinių spragų, kurios atsirastų, jei panaikintos teisės normos nebegaliotų. Straipsnio autorė daro išvadą, kad racionaliai naudojantis prielaidomis teisės normoms atgyti, būtų ne tik įmanoma užtikrinti Konstitucijos viršenybę, bet taip pat ir tam tikrais atvejais išvengti įstatymų spragų, kurios atsiranda įsigaliojus Konstitucinio Teismo nutarimams.Reikšminiai žodžiai: Konstitucinis teismas; Teisės norma; Teisės normų atgijimas; Constitutional court; Legal norm; Revival of the legal norms.

ENThe article analyses whether the system of the constitutional law of Lithuania involves preconditions for the revival of legal norms that were revoked or became inactive due to the change of more general legal acts acknowledged as contradicting to the Constitution by a decision of the Constitutional Court. Taking into account the experience of foreign constitutional courts, the author makes a conclusion that the revival of legal norms is possible in some cases. The author highlights that the object of discussion is not the power of constitutional courts to revive legal norms revoked or acknowledged as contradicting to the Constitution, but the revival of such norms itself taking into account that they were acknowledged as non-constitutional and revoked, as well as the constitution and the laws that do not set any legal outcomes for such decisions. The author underlines that the revival of legal norms should not be perceived as the inevitable outcome following decisions of the Constitutional Court, but it should embody the opportunity to avoid legal mistakes that might happen if legal norms revoked were not able to revive any more. The author of the article concludes that, rationally used, preconditions for the revival of legal norms may be helpful not only for ensuring the prevalence of the Constitution, but in some cases also for the avoidance of legal mistakes that might be noticed when decisions of the Constitution Court come in to affect.

ISSN:
1822-4520
Subject:
Related Publications:
Tiesos sąvoka teisėje / Giedrė Lastauskienė. Teisė. 2023, t. 128, p. 8-20.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6309
Updated:
2021-03-12 18:04:45
Metrics:
Views: 23
Export: