Improvements to the performance of customs and tax authorities

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Improvements to the performance of customs and tax authorities
Alternative Title:
Muitų ir mokesčių administratorių veiklos gerinimo tendencijos
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2016, t. 15, Nr. 4, p. 591-607
Keywords:
LT
Mokesčiai / Taxation; Muitai. Muitų tarifai / Customs duties. Customs tariff.
Summary / Abstract:

LTVienas iš mokesčių ir muitų administravimo strateginių tikslų Baltijos šalyse yra pagerinti išteklių naudojimo veiksmingumą ir našumą. Šių valstybių administratoriai nuolat ieško sprendimų, kurie padėtų iš esmės supaprastinti procedūras, gerinti ir plėtoti paslaugų kokybę bei verslo prieinamumą, konsoliduojant tarnybų veiklos procesus, optimizuojant žmogiškuosius ir finansinius resursus. Straipsnio tikslas – atkreipti dėmesį į bendras visų trijų Baltijos šalių problemas, taip pat atskleisti esminius skirtumus mokesčių ir muitinės administravimo bei kovos su nusikalstamumu srityse. Šio tyrimo naujumas – atskleisti visų trijų Baltijos šalių mokesčių administravimo praktikos specifiką, pateikti bendras tendencijas, esminius muitų ir mokesčių administratorių veiklos savitumus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Veiksmingumas; Našumas; Viešosios paslaugos; Mokesčių ir muitų administravimas; Efficiency; Performance; Public service; Tax and customs administration.

ENOne of the strategic goals of tax and customs authorities in the Baltic countries is to increase their efficiency and effectiveness in the use of resources. These countries therefore constantly seek solutions aimed at simplifying administrative procedures, improving and developing service quality and the business environment in general, automating internal work processes and significantly reducing the amount of manual work. The purpose of this publication is to provide critical points of contact that are common for the three Baltic countries and highlight key differences that hinder an objective comparison of the three countries with regard to their tax and customs administration and combating crime. This research aims to offer a model for assessing the effectiveness of tax and customs administrations in the Baltic countries based on factors that influence their efficiency and relative importance. [From the publication]

DOI:
10.13165/VPA-16-15-4-06
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Vartotojų pasitenkinimo viešojo sektoriaus paslaugomis ypatumai / Aistė Diržytė, Aleksandras Patapas. Viešoji politika ir administravimas. 2013, t. 12, Nr. 4, p. 557-566.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62924
Updated:
2018-12-17 14:08:30
Metrics:
Views: 29    Downloads: 2
Export: