Religinė liaudies skulptūra Lietuvoje XIX a. - XX a. I pusėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Religinė liaudies skulptūra Lietuvoje XIX a. - XX a. I pusėje
Alternative Title:
Folk religious sculpture in Lithuania from the 19th to the first half of the 20th century
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015.
Pages:
392 p
Contents:
Pratarmė — Įvadas: Literatūros ir šaltinių apžvalga — Liaudiškojo pamaldumo įtaka tradicinės skulptūros ikonografijai — Liaudies skulptūros paplitimo XIX a. – XX a. I pusėje sąlygos — Pamaldumo raiška liaudies skulptūroje: Jėzaus Kristaus atvaizdai; Švč. Mergelės Marijos ikonografija; Šventieji globėjai ir jų vaizdavimas — Užsakovų ir dievdirbių santykiai: Dvasininkijos įtaka dievdirbių kūrybai; Kaimo bendruomenės požiūris — Liaudies skulptūros paskirtis: Skulptūra namų aplinkoje; Bendri kaimo, miestelio paminklai; Skulptūra bažnyčių šventoriuose; Skulptūra pakelių paminkluose; Kapinių paminklai; Stebuklingosios skulptūros ir vietos — Pabaigos žodis — Summary — Priedai — Santrumpos — Šaltiniai ir literatūra — Iliustracijų sąrašas — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje aptariama Lietuvos XIX a. - XX a. I pusės religinė liaudies skulptūra jos autentiškame kontekste. Nagrinėjama liaudies skulptūros ikonografija, samprata ir paskirtis tradicinėje kultūroje. Atskleidžiama liaudiškojo pamaldumo ir Bažnyčios įtaka šiai liaudies dailės sričiai. Išryškinami veiksniai ir priežastys, lėmę tam tikrų ikonografinių tipų populiarumą sodybų, bendruose kaimų, pakelių, šventorių, kapinių, stebuklingų vietų paminkluose. [Iš leidinio]

ISBN:
9786094471841
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62815
Updated:
2022-01-15 16:17:59
Metrics:
Views: 37    Downloads: 17
Export: