Punsko ir Seinų lietuvių jaunystė tarpukariu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Punsko ir Seinų lietuvių jaunystė tarpukariu
Alternative Title:
Customs of Young Lithuanians in Punskas and Seinai between Two World Wars
Keywords:
LT
Lietuvių jaunystė; Punsko ir Seinų kraštas; Tarpukaris.
EN
The youth of Lithuanians; Region of Punskas and Seinai; The inter-war period.
Summary / Abstract:

LT1988 ir 2005 metais straipsnio autoriaus atliktų lauko tyrimų medžiaga paremta tarpukario Punsko ir Seinų apylinkių jaunimo papročių analizė leidžia teigti, kad šių vietovių papročiai panašūs kaip ir kaimyninėse Lietuvos vietovėse. Iki Antrojo pasaulinio karo Punsko ir Seinų apylinkėse fiksuoti Dzūkijos etnografiniam regionui būdingi papročiai, nors fiksuota ir tik Suvalkijoje žinotų apeiginių veiksmų. Tam tikrus savitumus lėmė, tiek pasienio statusas, kartu ir Lenkijos administracijos politinio pobūdžio suvaržymai iš kitos pusės ir santykinai intensyvesnė modernių kultūros elementų raiška negu kaimyninėje Dzūkijoje. Klausinėti respondentai turėjo stiprius etninio tapatumo jausmus, neretai paklausti apie šiose vietovėse nebūdingus ir jiems nebesuprantamus ir nepriimtinus papročius, juos identifikuodavo kaip lenkiškus, nors jie buvo žinomi tiek tolimesnėse Lietuvos vietovėse, tiek ir kituose Europos kraštuose. Trumpa dabartinio jaunimo situacijos apžvalga leidžia teigti, kad kiek kitaip negu Lietuvoje, šio krašto merginoms ir vaikinams būdingas žymesnis etninės, o ne pilietinės savimonės lygmuo. [Iš leidinio]

ENBased on materials of field investigations in 1988 and 2005, the author analysed customs of young Lithuanians in the environs of Punskas (Punsk) and Seinai (Sejny) between two World Wars. The results show that customs in these localities were similar to those in neighbouring localities in Lithuania. Customs recorded in the environs of Punskas and Seinai between two World Wars were mostly characteristic to the Dzūkija ethnographic region. Some rituals were practiced in the same way as in Suvalkija. Some specific features appeared because of the borderland status, political restrictions imposed by the Polish administration, and the presence of relatively more intensive elements of modern culture as compared to the neighbouring Dzūkija. The respondents had a strong feeling of ethnic identity. When asked about unacceptable or strange customs existing in these localities, they identified such customs as Polish although in fact the customs in question were known both in more distant localities in Lithuania and in other European countries. A brief review of the current situation of the young people in Punskas and Seinai allow to state that they have a rather strong ethnic self-awareness and a weaker political self-awareness.

ISBN:
8387604941
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6277
Updated:
2020-11-11 18:06:27
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: