Juostų tradicija Punsko ir Seinų krašte

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Juostų tradicija Punsko ir Seinų krašte
Alternative Title:
Sash Tradition in the Areas of Punsk and Seinai
Keywords:
LT
19 amžius; Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Liaudies kultūra / Folk culture.
Summary / Abstract:

LTŠiame darbe siekiama išryškinti Punsko ir Seinų krašto tradicinių juostų artefakto bruožus bei savitumus ir jų dinamiką. Tyrimo uždaviniai: apibūdinti Punsko ir Seinų krašto juostų sąsaja su kaimyninių regionų juostomis; išnagrinėti juostų tradicijų dinamiką XIX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje, aptarti senąsias juostų funkcijas, senosios atlikimo technologijos savitumus; nustatyti juostų tradicijos perdavimo būdus ir jos atgaivinimo bei gyvybingumo formas šiais laikais (edukacija, parodos, dėvėjimo, panaudojimo būdai); apibūdinti juostų audėjų pasaulėžiūros savitumus, nustatyti tradicinių juostų ornamento formos ir pavadinimų ypatumus bei sąsajas su kaimyninių šalių juostomis. Ilgiausiai šiame krašte rinktinės juostos buvo dėvimos prie šienapjūtės ir rugiapjūtės vyriškos aprangos, taip pat jomis buvo vystomi kūdikiai. Puoselėjant tautiškumo idealus juostų tradicija išliko ir iki šių dienų, panašiai kaip ir Lietuvoje, prisitaikydama prie dabarties poreikių ir galimybių <...> Punsko ir Seinų krašte vyravo senoji, pati paprasčiausia, itin archajiška juostų audimo įranga, priemonės, technika. Ilgainiui ji patyrė panašius modernizavimo pokyčius kaip ir Lietuvoje – rankiniam audimui pradėta naudoti specialius patobulintus rėmelius. Juostų tradicijos gyvybingumą ypač palaiko kultūriniai renginiai: tautodailės parodos, tautinės ir etninės kultūros renginiai, kuriu metu eksponuojamos, dėvimos, naudojamos juostos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tradicijos; Juostos; Tradition; Strip.

ENThis work highlight the traits of traditional sash examples and their dynamic from the areas of Punsk and Seinai . The tasks of this research were: describe the link of the sashes from the areas of Punsk and Seinai with sashes from neighbouring regions; examine the dynamic of sash traditions from the end of the 19th century to the beginning of the 21st century; discuss the earlier functions of sashes, and special characteristics of the earlier technology used in creating them; determine the methods of passing on the tradition of sashes; describe aspects particular to the worldview of sash makers and determine the special characteristics of the shape of ornaments for traditional sashes, and the links with sashes from neighbouring countries. For centuries in this area, sashes were worn with men‘s apparel for cutting hay and rye, and also were used for wrapping around babies. The tradition of sashes has survived up to the present day in fostering ideals of ethnic pride and identity. This tradition also exists in Lithuania. The simplest of ancient technology, tools and equipment for sash weaving, which was especially archaic, was dominant in the areas of Punsk and Seinai. In time it experienced similar changes of modernisation like in Lithuania, for example, special improved frames began to be used for hand weaving. The vitality of sash traditions is especially bolstered by cultural events: folk art exhibits and national and ethnic cultural events, during which sashes are displayed, worn and used.

ISBN:
8387604941
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6271
Updated:
2020-06-08 19:40:28
Metrics:
Views: 38
Export: