Viešojo sektoriaus vaidmuo plėtojant socialinę atsakomybę: Lietuvos atvejis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo sektoriaus vaidmuo plėtojant socialinę atsakomybę: Lietuvos atvejis
Alternative Title:
Role of public sector in development of social responsibility: case of Lithuania
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2012, Nr. 4, p. 35-45
Keywords:
LT
Socialinė atsakomybė; Viešasis sektorius.
EN
Social responsibility; Public sector.
Summary / Abstract:

LTNaujausios tendencijos suteikia svarias priežastis manyti, kad viešojo sektoriaus vaidmuo verslo socialinės atsakomybės plėtros ir įtvirtinimo procesuose yra itin svarbus ir nebūtinai turi pasireikšti vien reguliavimu. Viešasis sektorius gali nustatyti privalomus reikalavimus, naudoti palengvinimo, partnerystės ir palaikymo iniciatyvas bei skatinti socialinės atsakomybės įtvirtinimo ir plėtros procesus savo pavyzdžiu. Be to, viešojo sektoriaus vaidmens svarba pasireiškia tuo, kad viešojo sektoriaus nustatytas verslo socialinės atsakomybės reguliavimo lygis įtakoja verslo socialinės atsakomybės apimtis, kurios savo ruožtu turi įtaką verslo konkurencinių pranašumų apimtims, todėl tinkamai parinktas verslo socialinės atsakomybės reguliavimo lygis sudaro sąlygas verslo organizacijoms įgyti konkurencinius pranašumus. Jungtinės Tautų organizacija, Europos Komisija bei atitinkamos Lietuvos institucijos įvairiomis priemonėmis skatina verslo socialinės atsakomybės plėtros ir įtvirtinimo procesus, tačiau vertinant dabartinį verslo socialinės atsakomybės įgyvendinimo lygį darytina išvada, kad jos nėra pakankamai efektyvios ir neužtikrina siekiamų rezultatų. Viešojo sektoriaus nesugebėjimas skatinti verslo socialinės atsakomybės principų taikymo, Lietuvos verslo atstovų nuomone, yra pagrindinis trukdis verslo socialinės atsakomybės plėtrai ir įtvirtinimui Lietuvoje. Atsižvelgiant į tai, viešasis sektorius turi galimybes, kurių racionaliai neišnaudoja, o tinkamo ir pakankamo teisinio reguliavimo bei efektyvių skatinamųjų priemonių nesuformavimas stabdo verslo socialinės atsakomybės plėtros ir įtvirtinimo procesus. [Iš leidinio]

ENRecent trends provide strong reasons to assume that public sector has a role in the development of corporate social responsibility, but this role does not necessarily occur only as regulation. The public sector can establish mandatory requirements, use initiatives of facilitation, partnership and support as well as promote the processes of development and strengthening of corporate social responsibility by own example. In addition, the public sector plays an important role because its set regulatory level influence the volume of corporate social responsibility which has an impact on the level of business competitive advantages. Therefore, a properly set regulation of corporate social responsibility allows companies to gain competitive advantages. United Nations, the European Commission and relevant Lithuanian authorities promote corporate social responsibility development and strenghtening processes by using different measures, but the evaluation of the current level of corporate social responsibility implementation level leads to conclusion that they are not sufficiently effective and do not provide expected results. According to Lithuanian business representatives, the failure of public sector in promotion of the principles of corporate social responsibility is a major impediment to the development and strengthening of corporate social responsibility in Lithuania. In this context, the public sector has a potential which is not used rationally. As well lack of proper and adequate legal and regulatory incentives and stimulative measures inhibit the development and strengthening processes of corporate social responsibility. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62519
Updated:
2018-10-10 14:05:44
Metrics:
Views: 26
Export: