Życie codzienne w Wilnie w czasie okupacji moskiewskiej 1655-1661

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Życie codzienne w Wilnie w czasie okupacji moskiewskiej 1655-1661
In the Book:
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Lenkija (Poland); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Kariuomenė / Army; Pabėgėliai / Refugees.
Summary / Abstract:

LTYpatingas negandų laikotarpis Lietuvoje buvo XVII a. viduryje, kai beveik visą šalį kartu su sostine Vilniumi okupavo Rusijos caro Aleksiejaus Michailovičiaus kariuomenės su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis. Visos šios nelaimės turėjo ryškiai paveikti to meto gyventojų, ypač miestų, gyvenimą. Pasiremiant keliomis išlikusiomis iš okupacinio periodo Vilniaus teismų knygomis ar vėlesniais įrašais apie okupaciją jose, išlikusiomis 1657-1661 m. miesto pajamų ir išlaidų knygomis, negausiais okupantų administracijos dokumentais bei dar negausesniais atsiminimais ir tų laikų aprašymais, straipsnyje pabandyta rekonstruoti, kaip 1655-1661 m. okupuotame mieste gyveno vilniečiai. Iš turimų duomenų galima susidaryti vaizdą, jog pirmais metais po Vilniaus užėmimo mieste, be okupacinės, jokia kita valdžia nefunkcionavo ir, nežiūrint gan liberalios maskvėnų laikysenos, gyvenimas nusiaubtame mieste buvo sunkus ir įtemptas. Bet 1656-1657 m. sandūroje buvo atnaujinta miesto savivaldos veikla, o į miestą palaipsniui grįžtant pabėgėliams bei maskvėnams ieškant būdų, kaip gerumu patraukti gyventojus į savo pusę, kasdieninis gyvenimas mieste su visomis savo ydomis bei pliusais po truputį ėmė normalėti. Vis dėlto panašu, kad miestiečiai į esamą situaciją žiūrėjo kaip į laikiną, maskvėnų valdžios nelaikė sava ir tik laukė progos ją pakeisti. Miesto gyvenimas vėl buvo išmušamas iš ritmo epidemijų metu bei prieš pat miesto išvadavimą, kai maskvėnai ėmėsi žiaurių represijų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Vilnius; Gyvenimas; Maskva; Okupacija; Rusija (Russia).

ENLithuania suffered many disasters in the middle of the 17th century, when almost the whole country with its capital Vilnius was occupied by the army of Russian Tsar Alexei Mikhailovich. All these disasters strongly affected the life of contemporary people, particularly cities. Based on extant Vilnius court books of the occupation period and later records on occupation, 1657-1661 income and expenditure books of the city, sparse documents of the invaders' administration, memoirs and descriptions, the article attempts to reconstruct the life of Vilnius residents in the occupied city in 1655-1661. Judging from the available data, there was no other authority in the city but the occupation authority in the first year after occupation of Vilnius. In spite of quite a liberal position of Muscovites, life in the devastated city was hard and tense. Nevertheless, the local government resumed its activities at the juncture of 1656 and 1657. With refugees returning to the city and Muscovites trying to win residents' favour, the city's daily life gradually returned to normal. Nevertheless, the city residents saw such a situation as temporary, did not recognise the Muscovite authorities and waited for an opportunity to replace them. The city was again unsettled during epidemics and just before its liberation, when Muscovites enforced severe repression.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6251
Updated:
2020-04-28 15:01:13
Metrics:
Views: 54
Export: