Development of public service: experience of adaptation of Lithuania and Russia to requirements of the European Union

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Development of public service: experience of adaptation of Lithuania and Russia to requirements of the European Union
Alternative Title:
Valstybės tarnybos plėtra: ES reikalavimų taikymo patirtis Lietuvoje ir Rusijoje
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2003, Nr. 3, p. 41-47
Keywords:
LT
Valstybės tarnyba; Europos Sąjunga; Eurointegracija.
EN
Public service; European Union; European Integration.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašoma Lietuvos ir Rusijos valstybės tarnybos raida, nurodomi jos bendrieji bruožai bei skirtumai. Valstybės tarnybos raida pateikiama kaip jos adaptavimo pagal ES reikalavimus rezultatas. Nurodoma, kad Lietuvos valstybės tarnyba yra pakankamai gerai pasirengusi eurointegracijos procesams, pasiruošimo darbai vyksta kryptingai ir nuosekliai [...] Valstybės tarnybos raidos dėsningumai nagrinėjami lyginant juos su kitų šalių, taip pat ir penkiolikos dabartinių ES narių valstybės tarnybos modeliais. Daugelyje iš jų valstybės tarnybos modeliavimo rezultatai yra skirtingi. Kai kuriose šalyse vyrauja postų modeliai, tačiau jie nėra vienodi. Galima teigti, kad devyniose ES šalyse taikomi mišrūs valstybės tarnybos modeliai, kurių tipiniai požymiai skiriasi. Taigi visos šalys siekia didžiausio valstybės tarnybos efektyvumo, įvertina vietos sąlygas ir iškeltus uždavinius, o valstybės valdymo tikslus realizuoja skirtingais būdais ir formomis. Be to, valstybės tarnybos adaptavimo pagal Europos Sąjungos reikalavimus raida nemaža dalimi priklausė nuo ES ekspertų indėlio bei dalyvavimo šiame procese. Nurodoma, jog dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo tikimasi ir artimiausioje ateityje. Globalizacijos ir eurointegracijos sąlygomis labai svarbi Lietuvos ir Rusijos valstybės tarnybų bendradarbiavimo galimybė. Egzistuojantį bendrą vystymosi vektorių stiprina Rusijos pasirinkta raidos kryptų - įeiti į vieningą Europą nors ir ne Europos Sąjungos narės teisėmis. Siūloma pirmajame etape stiprinti ekspertų bendradarbiavimą vykdant valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo programas, rengiant teisės aktų projektus bei jų aptarimus. [Iš leidinio]

ENThe article describes public service development in Lithuania and Russia, defines its similarities and differences. Public service development is presented as a result of its compliance with EU standards. The authors of the article highlight that Lithuanian public service is sufficiently prepared for European integration processes, and preparatory works have been proceeding gradually and purposefully for more than nine years. During this period EU Member States implemented various assistance programmes for the accession to the EU in the field of strengthening of administrative and special capacities. That helped to gain an advantage for Lithuania, as well as for other candidate countries, while comparing their preparatory level for EU Membership with the experience of Member States that entered the EU earlier. The study analyses consistent patterns of public service development comparing them with other countries’ public service models, including that of fifteen EU Member States. It is determined that most of the countries apply career models in public service that have exceptional peculiarities in different countries. In other countries models of posts prevail, however, they are also highly different. [...] The authors note that bilateral and multilateral cooperation is also expected in the near future. In the process of globalization and European Integration the possibility of cooperation between Lithuanian and Russian Public Services are highly important. The existing common vector is strengthened by Russian chosen direction of the development, namely belonging to the Single Europe, but having no rights of the EU Member State. There is a suggestion to enhance expert group teamwork, while implementing qualification training programmes of public servants, drafting legal act projects, and their discussions. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62468
Updated:
2017-04-10 20:43:50
Metrics:
Views: 42
Export: