Prywatny księgozbiór Janusza Radziwiłła (1612-1655) w Kiejdanach

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Prywatny księgozbiór Janusza Radziwiłła (1612-1655) w Kiejdanach
Alternative Title:
  • Jonušo Radvilos (1612–1655) asmeninė biblioteka Kėdainių dvare
  • Personal Library of Janusz Radziwiłł (1612–1655) in Kėdainiai Estate
In the Book:
Keywords:
LT
Knygos / Books.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lauko etmono, Vilniaus vaivados evangeliko Biržų ir Dubingių kunigaikščio Jonušo Radvilos (1612–1655) Kėdainių dvaro bibliotekos knygų sąrašas (1643–1653) tiriamas kaip šaltinis pažinti žymaus politiko kultūrinius interesus ir erudicijos pagrindus. Nustatyta, kad bibliotekoje buvo183 knygos, skirstytinos į tematines grupes: teologija ir religinė praktika (apie 32); antikos autoriai (28); kitos aukštajam mokslui būtinos (apie 26);Vakarų ir Centrinės Europos geografija, istorija (apie 25); lotynų, graikų, hebrajų, vokiečių kalbų žodynai, gramatikos (12); knygos apie karybą ir architektūrą (4); ne vienai tematinei grupei priskirtinos (apie 36). Biblioteka buvo lotyniška; buvo 9 knygos vokiečių, 4 lenkų, 2 graikų, 2 flamandų, 1 kastiliečių,1 prancūzų kalbomis.12 knygų (visų lotynų kalba) autoriai kilę iš Lenkijos-Lietuvos valstybės. Didžiausią dėmesį J. Radvila skyrė Vokietijos žemių ir Nyderlandų istorijai. Palyginus Kėdainių dvaro, jo studijų kelionės (1628–1632) rinkinio ir S.Rysinskio bibliotekos (po 1625 m. patekusios evangelikams Radviloms) sąrašus akivaizdu, kad iš jų buvo perimta mažai (5 ir 34 knygos). Prieita išvadų, kad didesnę bibliotekos dalį J.Radvila komplektavo studijų Leipcigo, Altdorfo ir Leideno universitetuose bei diplomatinės pasiuntinybės Nyderlanduose bei Anglijoje metu; ji buvo ne reprezentacinė, bet skirta asmens poreikiams tenkinti; J.Radvilos erudicijos pagrindai buvoVakarų Europos universitetinis išsilavinimas, kuris kartu su diplomatine tarnyba bei šeimos kultūrine aplinka formavo jo kultūrinius interesus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kėdainiai; Knygos; Kolekcijos; Privačios kolekcijos.

ENThe list of the books of the library of Kėdainiai estate (1643–1653) of Field Hetman of the Grand Duchy of Lithuania, Vilnius Voivode, Evangelical Duke of Biržai and Dubingiai Janusz Radziwiłł (1612–1655) is analysed as the source of leaning of the cultural interests and erudition of the great politician. It was determined that the library contained 183 books which may be categorised under the various thematic groups. The library was Latin; but there were 9 books in German, 4 books in Polish, 2 books in Greek, 2 books in Flemish, 1 book in Castilian, and 1 book in French. The authors of 12 boos (all in Latin) came from the Polish-Lithuanian state. J. Radziwiłł paid greatest attention to history of German territories and the Netherlands. Comparison of the lists of the library of Kėdainiai estate, selection of the study travel (1628–1632) and library of S.Rysinski (after 1625 taken by Evangelical the Radziwiłł) evidences that little was taken over from them (5 and 34 books). It is concluded that the greater part of the library was collected by J.Radziwiłł during his studies in Leipzig, Altdorf and Leiden Universities and in the years of diplomatic legation in the Netherlands and England; it was not representative but for personal needs; erudition of J.Radziwiłł was based on Western European university education which along with diplomatic service and cultural environment of the family formed his cultural interests.

Related Publications:
Boguslavo Radvilos įvaizdis pagal jo privatų dienoraštį - pomėgiai, pramogos, sveikata / Elżbieta Bagińska. Lietuvos istorijos metraštis. 2019, 2019/2, p. 65-87.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6241
Updated:
2020-04-28 15:02:00
Metrics:
Views: 33
Export: