Managing distance education relevant for sustainable development

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Managing distance education relevant for sustainable development
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinės visuomenės vystymasis ir nuoseklus pažangos siekimas reikalauja naujų ir žymiai efektyvesių vadybos strategijų. Vadybos strategijos, susiję su nuotolinių studijų rėmimu bei skatinimu universitetuose, susiduria su problemomis. Straipsnio autorė teigia, kad nuotolinio mokymosi galimybių didinimas įgalintų nuolatinę pažangą bei vystymąsi. Šio straipsnio aktualumas pasižymi tuo, kad labai svarbu parinkti tinkamą vadybos strategiją, norint skatinti ir remti nuotolinį mokymąsi. Remiantis Mykolo Riomerio universitete atliktu tyrimu ir analize galima teigti, norint skatinti nuotolines studidas, reikėtų naudoti atvirą nuotolinių studijų vadybos modelį, nes jis yra daug efektyvesnis siekiant padidinti mokymosi visą gyvenimą galimybes. Pateikiama keletas argumentų: - nuotolinių studijų rėmimu daugiau suinteresuoti studentai, nei pati institucija; - studentų priėmimas į kursus ištisus metus populiaresnis, nei į programas metams; - infrastruktūra remiasi visų skyrių komandiniu darbu; - visų struktūrų sklandus darbas paremtas dėstytojų ir studentų bendradarbiavimu.Reikšminiai žodžiai: Regioninė plėtra; Švietimas; Mokymasis.

ENDevelopment of modern society and successive endeavour for progress require new and more effective management strategies. The management strategies pertaining to the support and encouragement of distance education in universities confront with certain problems. The author of the article states that increase in the distance education opportunities would enable constant progress and development. Relevance of this article is characterized by importance to choose a proper management strategy for encouraging and supporting the distance education. In accordance with the research and analysis made in Mykolas Romeris University, it can be stated that in order to encourage distance studies, the open model of distance studies management should be used, because it is more effective while trying to increase the opportunities to study for the entire life. Several arguments are presented: - students are more concerned with support of distance studies than an institution itself; - admission of students to courses all year round is more popular than admission to programmes for a year; - infrastructure is based on the team work of all departments; - a fluent work of all structures is based on the cooperation between lecturers and students.

ISBN:
9955-28-041-7
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6237
Updated:
2014-02-04 09:09:47
Metrics:
Views: 22
Export: