Tarptautinio socialinio darbo ypatumai: socialinės pagalbos teikėjų pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams Lietuvoje bei Švedijoje požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautinio socialinio darbo ypatumai: socialinės pagalbos teikėjų pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams Lietuvoje bei Švedijoje požiūris
Alternative Title:
Peculiarities of international social work: point of view of social assistance providers for refugees and asylum seekers in Lithuania and Sweden
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2015, Nr. 1 (70), p. 141-155
Keywords:
LT
Tarptautinis socialinis darbas; Pabėgėliai ir prieglobsčio prašytojai; Migracija; Etinės dilemos; Bendradarbiavimas.
EN
International social work; Refugees and asylum seekers; Migration; Ethical dilemmas; Collaboration.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama tarptautinio socialinio darbo samprata, nagrinėjami tarptautinio socialinio darbo ypatumai dirbant su pabėgėliais ar prieglobsčio prašytojais Lietuvoje ir Švedijoje. Nagrinėjant tarptautinį socialinį darbą su pabėgėliais ar prieglobsčio prašytojais atskleidžiami organizacijų, dirbančių su tiksline grupe, bendradarbiavimo ypatumai, iššūkiai ir trūkumai. Pateikiamos ir analizuojamos tarptautinio socialinio darbo su pabėgėliais ar prieglobsčio prašytojais etinės dilemos. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the concept of international social work. International social work peculiarities working with refugees and asylum-seekers in Lithuania and Sweden are analysed. Analysis of international social work with refugees and asylum-seekers revealed collaboration features, challenges and limitations of organizations working with the target group. Ethical dilemmas in international social work with refugees and asylum-seekers are presented and analysed. [From the publication]

DOI:
10.15181/tbb.v69i1.1056
ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62325
Updated:
2019-02-18 23:40:25
Metrics:
Views: 14    Downloads: 5
Export: