Ekonomikos nobelio premijos laureatai statistikos ir metodologijos požiūriu

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėEkonomikos nobelio premijos laureatai statistikos ir metodologijos požiūriu
Kita antraštėNobel laureates in economics from the point of view of statistics and methodology
AutoriaiMartišius, Stanislovas-Algimantas
LeidinyjeLietuvos statistikos darbai . 2006, 45, p. 68-80
Reikšminiai žodžiai
LTAlfredas Nobelis; Asimetrinė informacija; Interaktyvių sprendimų teorija; Makroekonominė teorija; Nobelio ekonomikos premijos laureatai; Statistiniai metodai; Verslo ciklo ir nuosekli laiko ekonomikos politika
ENAlfred Nobel; Asymmetric information; Business cycle and time consistent economic policy; Economics Nobel premium laureates; Macroeconomic theory; Statistical methods; Theory of interactive solutions
Santrauka / Anotacija

LTPapildomą Nobelio premiją ekonomikos srityje įsteigė Švedijos bankas 1968 m. Straipsnyje pateikiama visų Nobelio ekonomikos premijos laureatų darbų statistinė apžvalga, detaliau aptariama visų XXI a. laureatų mokslinė veikla ir jos rezultatai. Pateikiamos žinios apie Nobelio ekonomikos premijos skyrimą, svarbiausius šių dienų pasaulio ekonomistus, jų darbų rezultatus, sąryšį su ūkio politika, akademine veikla. Nobelio ekonomikos premijos laureatus galima suskirstyti į 5 pagrindines grupes pagal šias sritis: bendroji pusiausvyros teorija; makroekonomika; mikroekonomika; tarpdisciplininiai darbai; nauji metodai ekonominei analizei atlikti. Gausiausia yra ekonominių, matematinių ir statistinių metodų ekonominei teorinei analizei ir praktikai atlikti kūrėjų grupė. Mažiausia bendrosios pusiausvyros teoretikų grupė. Šių dienų mokslui apskritai būdingi tarpdisciplininiai tyrimai, ne išimtis ir ekonomika. XXI a. buvo tęsiami labai reikšmingi rinkų su asimetrine informacija tyrimai, pripažinimą pelnė eksperimentinės ekonomikos teorijos kūrėjai, verslo ciklo ir nuoseklios laiko ekonomikos politikos tyrimai. 2003 m. Nobelio premijos laureatų darbai ekonomikos srityje nagrinėja statistinius metodus ekonominių procesų ir reiškinių dinaminei analizei atlikti. 2005 metais premiją gavusi teorija padeda paaiškinti, kodėl vienais atvejais pavienių žmonių, bendrovių ir valstybių ekonominį bendradarbiavimą lydi sėkmė, o kitais atvejais - konfliktai.

ENThe additional Nobel Prize in Economics was established by the Bank of Sweden in 1968. The article provides a statistical review of the works by all the winners of the Nobel Prize in Economics with a greater analysis of the scientific activities and their results of all the winners in the 21st century. It provides knowledge about the award of the Nobel Prize in Economics, the most important contemporary economists in the world, the results of their activities, links with economic policy and academic activities. The winners of the Nobel Prize in Economics can be divided into five major groups by the following areas: general equilibrium theory; macroeconomics; microeconomics; inter-disciplinary activities; new methods of economic analysis. The group of the developers of economic, mathematical and statistical methods of economic theoretical analysis and practice is the largest. The smallest one is the group of general equilibrium theoreticians. Inter-disciplinary research is in general characteristic of contemporary science, economics is not an exception. In the 21st century, very significant research of markets with asymmetric information were continued, recognition was awarded to the developers of the experimental economy theory, the research of the business cycle and consistent time economy policy. The works of the Nobel Prize winners in Economics in 2003 look into the statistical methods for the dynamic analysis of economic processes and phenomena. The theory that was awarded the prize in 2005 facilitates the explanation, why in some cases economic cooperation between individuals, companies and states is successful, and in other cases results in conflicts.

ISSN1392-642X
Mokslo sritis
Susijusios publikacijosTautos ūkinė veikla praeityje ir ateityje / Stanislovas Algimantas Martišius. Lietuvos statistikos darbai. 2018, 57, p. 5-13.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/621
Atnaujinta2013-04-28 15:19:49
Metrika Peržiūros: 9