Lietuvos nepilnamečių justicijos sociologinė analizė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos nepilnamečių justicijos sociologinė analizė: disertacija
Awarding Body:
Vilniaus universitetas Socialinių tyrimų institutas
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
174 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Sociological analysis of juvenile justice in Lithuania Vilnius : [Vilnius University], 2006 30 p
Summary / Abstract:

LTTemos pasirinkimą lėmė pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje vykstanti nepilnamečių justicijos reforma. Šiuo laikotarpiu buvo stebimas padidėjęs valstybės institucijų dėmesys nepilnamečių delinkvencijos problemoms, pasireiškęs programų, koncepcijų, strategijų, tyrimų, naujų įstatymų gausa bei tam tikrais instituciniais pokyčiais nepilnamečių justicijos srityje. Šioje disertacijoje, remiantis šiuolaikinių delinkvencijos teorijų ir Lietuvoje įgyvendinamų nepilnamečių justicijos programų analize, autorės atliktų 1998-2006 m. empirinių sociologinių tyrimų rezultatų analize, nagrinėjama nepilnamečių justicijos sistema. Disertacija yra tarpdisciplininio pobūdžio darbas, esantis sociologijos ir kriminalinės justicijos sandūroje. Nepilnamečių justicijos sistema Lietuvoje nagrinėjama platesniu kontekstu – analizuojant Lietuvos gyventojų nuomonę apie nepilnamečius delinkventus ir nepilnamečių kriminalinę justiciją, kriminalinės justicijos atstovų (policijos pareigūnų, prokurorų, teisėjų, įkalinimo įstaigų atstovų ir pataisos inspekcijų pareigūnų) bei pačių nepilnamečių patirtį. Į nepilnamečių kriminalinę justiciją žiūrima per skirtingas šių santykių dalyvių prizmes: nepilnamečių delinkventų, su jais dirbančių kriminalinės justicijos atstovų bei visuomenės. Šioje disertacijoje pirmą kartą Lietuvoje: (1) analizuojama, kaip delinkvenciją aiškinančios teorijos taikomos Lietuvoje įgyvendinamose nepilnamečių justicijos programose; (2) sociologine perspektyva kompleksiškai nagrinėjama nepilnamečių justicijos sistema; (3) nepilnamečių justicijos analizėje išsamiai pritaikyta empirinių tyrimų metodologija. [Iš leidinio]

ENThe decision to tackle the topic was determined by the juvenile justice reform implemented in Lithuania. Over the last decade state institutions have given more attention to the problems of juvenile delinquency, as evidenced by an increase in programmes, concepts, strategies, studies and new laws, as well as certain institutional changes in this field. This dissertation analyses and evaluates the juvenile justice system in Lithuania by referring to the analysis of modern delinquency theories and juvenile justice programmes under implementation in Lithuania, and by using the results of sociological surveys carried out by the author in 1998-2006. This is an interdisciplinary dissertation combining sociology and criminal justice. The juvenile justice system in Lithuania is analysed in a broader context that includes the opinions of Lithuanian residents regarding juvenile delinquents and juvenile criminal justice, as well as the experience of criminal justice officers (police officers, prosecutors, judges, officers of imprisonment institutions and probation officers) and juveniles themselves. Juvenile criminal justice is looked at from the different perspectives of the participants in this relationship that is, the juvenile delinquents, the criminal justice officers who work with them, and society. This dissertation is the first in Lithuania to: (1) analyse how theories on delinquency are being applied in juvenile justice programmes implemented in Lithuania; (2) provide a complex approach towards juvenile justice in Lithuania from a sociological perspective; (3) conduct an analysis of juvenile justice using comprehensively applied empirical research methods. [From the publication]

Related Publications:
Cooperation between investigators and prosecutors in pre-trial investigation : investigators' viewpoint / Žaneta Navickienė. Socialinių mokslų studijos. 2010, Nr. 6, p. 339-355.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6203
Updated:
2014-02-07 20:08:39
Metrics:
Views: 67
Export: