ŽIV infekcija užsikrėtusių nuteistųjų šeiminiai ryšiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
ŽIV infekcija užsikrėtusių nuteistųjų šeiminiai ryšiai
Alternative Title:
Family relations of the convicts living with HIV
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2006, t. 5, Nr. 1, p. 132-138
Keywords:
LT
Nuteistieji / Convicts; Šeima / Family.
Summary / Abstract:

LTLaisvės atėmimo bausmė yra sunkus šeimos ryšių išbandymas, o jų išsaugojimas gali tapti itin svarbia nuteistojo resocializacijos prielaida, todėl aktualu ištirti nuteistųjų ryšių su jų šeimomis ypatumus nepamirštant įvertinti to, kad šeimos patiriamą stresą dėl jos nario įkalinimo dar labiau padidina vieno iš jos narių užsikrėtimas ŽIV infekcija. Lietuvoje ŽIV infekcija užsikrėtusių nuteistųjų šeiminiai ryšiai, jų įtaka nuteistųjų psichosocialiniam statusui dar menkai tyrinėti. Straipsnyje pristatomi svarbesnieji 2004 m. atlikto tyrimo, kurio metu apklausti 243 nuteistieji, iš kurių 105 buvo užsikrėtę ŽIV infekcija, duomenys. Tyrimo metodiką sudarė anketa, skirta išaiškinti socialinius demografinius duomenis apie nuteistuosius, ir testų grupė, skirta jų psichologiniams savitumams įvertinti. Straipsnyje pateikiami tiriamųjų grupių palyginimai šeimos aspektais. Jie rodo, kad tarp ŽIV infekcija užsikrėtusių ir neužsikrėtusių nuteistųjų yra statistiškai reikšmingų skirtumų šeimos santykių srityje. Gerus ir labai gerus socialinius ryšius su šeima palaiko daugiau ŽIV infekcija neužsikrėtusių (69,9%), nei ŽIV infekcija užsikrėtusių respondentų (46,0%). Taip pat paaiškėjo šeimos įtaka ŽIV infekcija užsikrėtusių nuteistųjų vidinei psichologinei darnai, streso įveikai, suvokiamai paramai, gyvenimo kokybei bei skirtingoms gyvenimo kokybės sritims. Straipsnyje pateikiami duomenys gali būti naudingi gerinant ŽIV infekcija užsikrėtusių nuteistųjų ryšius su šeima, o kartu mažinant ŽIV infekcijos plitimo riziką. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: ŽIV (AIDS); Nuteistieji; Šeiminiai ryšiai; HIV infected people; Convicts; Family relations.

ENSentence for imprisonment is always a challenge for family relations, and retention of those can be an important prerequisite for resocialisation of the convict. Therefore investigation of family relations in convicts turns to be topical taking into account that HIV infection of a family member increases even more the family stress experienced because of incarceration of the family member. Family relations and their influence on psychosocial status of the convicts have been only scarcely investigated. The present article includes the data of survey performed in 2004 involving 243 convicts, of which 105 had HIV infection. Survey methods were the questionnaire to find out the sociodemographics of the convicts and test sample to evaluate psychological characteristics of the convicts. Respondent groups are compared by family aspects, which prove statistically reliable differences among convicts with HIV and those not HIV infected in the field of family relations. Higher percent of non infected convicts maintain good and very good relations with their families (69,9 percent) as compared to those living with HIV (46,0 percent). Family influence on sense of coherence, stress coping, perceived support, quality of life and on various fields of life quality in convicts living with HIV has also emerged. The data presented in the article can be useful in improving family relations of convicts with HIV and, parallelly, in decreasing the risk of HIV spread. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6201
Updated:
2018-12-17 11:48:42
Metrics:
Views: 26    Downloads: 4
Export: