Sociologiniai regioninio kultūrinio bendradarbiavimo poreikių tyrimai : istorinio ir gamtinio paveldo regione išsaugojimo perspektyvos (sociologija)

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėSociologiniai regioninio kultūrinio bendradarbiavimo poreikių tyrimai : istorinio ir gamtinio paveldo regione išsaugojimo perspektyvos (sociologija)
Kita antraštė
  • Sociological Surveys of the Needs for Regional Cultural Cooperation: Perspectives of Preservation of Historical and Natural Heritage in the Region (Sociology)
  • Sociological researches of demands for regional cultural cooperation. Perspectives for preservation of historical and natural heritage in the region (sociology)
AutoriaiArbušauskaitė, Arūnė
KnygojeKultūrinio bendradarbiavimo su Kaliningrado sritimi galimybių studija . 2006, P. 91-109
Reikšminiai žodžiai
LTKultūra; Regiono kultūra
ENCulture; Regional culture
Santrauka / Anotacija

LTTyrimas atliktas pasirinkus kokybinio lyginamojo tyrimo strategiją, taikiant skirtingus metodus. Detalesnė analizė skiriama: a) Šilutės rajono kultūrinio gyvenimo eksplikacijai ir ryšių su Kaliningrado sritimi įvertinimui ir b) tarptautinio projekto TRYS K (Kaliningradas-kultūra-Klaipėda) funkcionavimui. Kultūriniai mainai tarp Kaliningrado srities ir Lietuvos paribio miestų vyksta įvairiomis formomis: pakaitomis Kaliningrade ir Klaipėdoje vyksta mokslinės konferencijos, abiejų šalių kūrybiniai kolektyvai nuolatos koncertuoja pas kaimynus, reguliariai rengiamos tapybos, fotografijos, istorinių rinkinių parodos, keičiamasi studentais. Aptariamos skirtingos istorinio-kultūrinio paveldo bendrumo interpretacijos tarp lietuvių ir kaliningradiečių ekspertų. Pritariama bendro Rytų Prūsijos istorinių-kultūrinių vertybių katalogo sukūrimui, istorinės Klaipėdos krašto sienos įamžinimui, taip pat tarpvalstybinių sutarčių su Rusijos Federacija dėl lietuviams svarbių kultūros objektų Kaliningrado teritorijoje pasirašymui Studijoje analizuojamos kultūrinio bendradarbiavimo galimybės Neberacionalu šiandien kalbėti tik apie „išgrynintą“ tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą. Šiuolaikiniame pasaulyje kultūra lengviau priimama tik sinkretine forma. Tai kultūrinis turizmas, kultūra ir verslas, kultūra ir politika ir pan. Tokios sąsajos tik sustiprintų motyvaciją veikti ir paskatintų investicijas. Integracinių galimybių paieška pas kaimynus padėtų gerinti geopolitinį klimatą šiame regione apskritai. Tokia kryptimi reikėtų kurti tarpregioninio kultūrinio bendradarbiavimo plėtros strategiją ir pagrįsti pagrindinius tokio bendradarbiavimo principus bei prioritetus [Iš leidinio]

ENThe survey is carried out on the basis of the quantitative comparative research strategy with the use of different methods. A detailed analysis is dedicated to: a) explication of cultural life of Šilutė District and evaluation of relations with Kaliningrad Region and b) functioning of international project “TRYS K” (THREE Ks) (Kaliningrad-culture-Klaipėda). Cultural exchange between the boundary towns of Kaliningrad Region and Lithuania proceeds in various forms: scientific conferences take place in Kaliningrad and Klaipėda on an alternate basis, creative collectives of both countries continuously deliver performances at the neighbour’s, exhibitions of painting, photography, historical collections are arranged on a regular basis, student exchange takes place. The thesis discusses different interpretations of affinity of historical and cultural heritage between Lithuanian and Kaliningrad experts, investigates into possibilities of cultural cooperation. Today it is unreasonable to speak of merely “purified” international cultural cooperation. The modern world easier accepts culture only in a syncretic form, which is cultural tourism, culture and business, culture and politics, etc. such correlations would only enhance motivation to act and promote investments. Search for integration possibilities at the neighbour’s would help to improve the geopolitical climate in this region on the whole. This direction should be taken in building up the development strategy for interregional cultural cooperation and validating the key principles and priorities of such cooperation.

ISBN9955-18-144-3
Mokslo sritisSociologija / Sociology
Susijusios publikacijosSocialinių mokslų tyrimų metodologija / Rimantas Tidikis. Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2003. 626 p.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6185
Atnaujinta2013-04-28 16:22:34
Metrika Peržiūros: 2