Profesinis perdegimas ir jo raiška socialinio darbo profesionalizacijos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinis perdegimas ir jo raiška socialinio darbo profesionalizacijos kontekste
Alternative Title:
Occupational burnout and its expression in the context of professionalization of social work
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2014, Nr. 4 (69), p. 17-35
Keywords:
LT
Profesinio perdegimo sindromas; Profesinio perdegimo sindromo dimensijos; Socialinis darbas.
EN
Occupational burnout syndrome; Dimensions of the occupational burnout syndrome; Social work.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atkreipiamas dėmesys į dabartiniu metu gana intensyvų socialinio darbo profesionalizacijos procesą, skatinama labiau akcentuoti žmogiškąjį aspektą – socialinio darbuotojo asmenybę, kaip profesinės sėkmės garantiją. Aptariamas profesinis perdegimo sindromas, kaip neigiama subjektyvi socialinio darbo profesijos aplinkybė. Atskleidžiami pagrindiniai profesinio perdegimo sindromo bruožai, identifikuojamos ir apibūdinamos profesinio perdegimo sindromo dimensijos. Remiantis užsienio šalių ir Lietuvos mokslininkų darbais nagrinėjama tematika, pateikiamas profesinio perdegimo sindromo socialiniame darbe diskursas, aptariami šio reiškinio atsiradimą lemiantys veiksniai (individualūs ir darbo / organizaciniai) profesinėje veikloje. Empirinis (kokybinis) tyrimas, taikant kol kas populiariausio profesinio perdegimo sindromo klausimyno (MBI) klausimus, atskleidžia profesinio perdegimo padarinius socialinio darbuotojo asmenybei, praktinei veiklai ir socialinio darbo profesijos statusui visuomenėje. [Iš leidinio]

ENThe paper focuses on the currently rather intensive process of the social work professionalisation and proposes to place a greater emphasis on the human dimension, i.e. social worker’s personality as a guarantee of professional success. The occupational burnout syndrome is discussed as a negative subjective circumstance of the profession of social work. The principal traits of the occupational burnout syndrome are revealed, and the dimensions of the occupational burnout syndrome are identified and characterised. On the basis of the works of Lithuanian and foreign researchers on the said subject, the discourse of the occupational burnout syndrome in social work is presented, and the factors that influence the emergence of the phenomenon (both individual and job-related / organisational) in professional activity are discussed. The empirical research by means of the so far the most popular Maslach’s Burnout Inventory (MBI) reveals the effects of the occupational burnout on social worker’s personality, practical activity, and the status of the profession of social work in the society. [From the publication]

DOI:
10.15181/tbb.v68i4.947
ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61696
Updated:
2019-05-16 23:07:50
Metrics:
Views: 62    Downloads: 27
Export: