Statistikos metodai socialiniuose ekonominiuose tyrimuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Statistikos metodai socialiniuose ekonominiuose tyrimuose
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014.
Pages:
578 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Statistika – mokslas, informacijos šaltinis ar mįslinga skaičių dėlionė? (Vietoj įvado) — 1. STATISTIKOS MOKSLO RAIDA: 1.1. Statistika XVII–XVIII amžiuje; 1.2. Statistinės metodologijos raida XIX amžiuje; 1.3. Statistikos mokslo kryptys XIX–XX amžių sandūroje; 1.4. Statistikos stochastinė teorija: formavimosi prielaidos, radimasis ir raida; 1.5. XX a. statistikos mokslo kūrėjai; 1.6. Statistikos mokslo plėtotė tam tikrose srityse; 1.7. Tarpukario Lietuvos statistika ir jos kūrėjai; 1.8. Statistikos mokslas už geležinės uždangos — 2. STATISTIKA METODOLOGINIŲ MOKSLŲ SISTEMOJE: 2.1. Metodologijos turinio apibūdinimas; 2.2. Humanitarinių ir socialinių mokslų specifika; 2.3. Ekonomikos mokslų metodologija ir statistika; 2.4. Matematikos mokslo metodologinių nuostatų istorinė kaita — 3. MAŽIAUSIŲJŲ KVADRATŲ METODAS (MKM) STATISTINIUOSE SKAIČIAVIMUOSE IR TYRIMUOSE: 3.1. Įverčių savybės, tipai ir teorinės prielaidos; 3.2. Parametrų įverčiai, gauti mažiausiųjų kvadratų metodu (MKM; 3.3. Statistinių skaičiavimų heteroskedastiškumo problema; 3.4. Apibendrintas mažiausiųjų kvadratų metodas (AMKM); 3.5. Autokoreliacija ir Darbino-Uotsono (Darbin-Watson) kriterijus; 3.6. Regresijos lygties parametrų įverčių nustatymas esant likučių autokoreliacijai; 3.7. Autoregresijos modelių parametrų įverčiai; 3.8. MKM taikymas, kai yra parametrų apribojimų — 4. NORMALUSIS SKIRSTINYS IR STATISTINIŲ IŠVADŲ TEORIJA: 4.1. Normaliojo skirstinio apibūdinimas; 4.2. Tikimybiniai skirstiniai, susiję su normaliuoju skirstiniu; 4.3. Didžiųjų skaičių dėsnis ir ekonominių procesų pažinimas (statistikos metodologijos požiūriu); 4.4. Imties charakteristikų (statistikų) skirstiniai; 4.5. Pasikliaunamojo intervalo nustatymas (bendras atvejis); 4.6. Statistinių hipotezių samprata.5. EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SĄVEIKOS ANALIZĖ INDEKSŲ METODU: 5.1. Koreliacijos koeficiento taikymas indeksų teorijoje; 5.2. Ekonominio proceso faktorinės indeksinės analizės algoritmas; 5.3. Indeksinių tyrimų papildymas ekonometriniais skaičiavimais; 5.4. Indeksai gamybos išlaidų funkcijų analitiniuose tyrimuose — 6. STATISTIKOS DUOMENŲ MASYVŲ ANALIZĖS METODAI: 6.1. Praktinės duomenų masyvo analizės formos ir priemonės; 6.2. Vidurkiai ir sklaidos matai atliekant grupavimą; 6.3. Statistinės eilutės – tikrovės modelis ir analizės instrumentas; 6.4. Statistiniai daugiamačiai grupavimai ir klasifikavimas; 6.5. Koncentracijos statistiniai tyrimai — 7. GAMYBINĖS FUNKCIJOS – EFEKTYVUMO ANALIZĖS METODAS: 7.1. Bendras gamybinės funkcijos apibūdinimas; 7.2. Bendrieji gamybinių funkcijų rodikliai; 7.3. Pagrindinių gamybinių funkcijų analitinis turinys; 7.4. Mokslinės inovacijos ir gamybinės funkcijos; 7.5. Gamybos išlaidų funkcijos - 8. GYVENIMO LYGIO IR VARTOJIMO TYRIMO STATISTINIAI METODAI: 8.1. Gyvenimo lygio statistinė analizė: problemos ir uždaviniai; 8.2. Gyventojų poreikių patenkinimo statistiniai tyrimai (metodinis požiūris); 8.3. Vartojimo elastingumo analizė; 8.4. Vartojimo statistiniai tyrimai; 8.5. Vartojimo kainų indeksas; 8.6. Vartojimo kainų indekso (VKI) taikymo sritys — 9. DAUGINĖ KORELIACIJA IR REGRESIJA STATISTINIUOSE TYRIMUOSE: 9.1. Bendras koreliacijos, kovariacijos ir regresijos apibūdinimas; 9.2. Dauginė regresija ir jos taikymas; 9.3. Dauginė koreliacija ir jos taikymas; 9.4. Dauginė regresija – statistinių tyrimų instrumentas; 9.5. Netiesinė regresija atliekant statistinius tyrimus. — 10. LYGINAMOJI STATISTINĖ ANALIZĖ IR JOS METODAI: 10.1. Statistinių dėsningumų suradimas – lyginamosios analizės uždavinys; 10.2. Dauginės regresijos lygtys – lyginamosios statistinės analizės priemonė;10.3. Mažiausiųjų kvadratų metodas (MKM) lyginamojoje statistinėje analizėje; 10.4. Jungtinių rodiklių sistemos ir statistiniai skaičiavimai; 10.5. Sintetiniai statistiniai skaičiavimai, atliekant ekonominius tyrimus (reitingavimas); 10.6. Statistinė informacija ir duomenų masyvų formavimas — 11. EKONOMETRINIAI MODELIAI STATISTIKOS METODOLOGIJOS POŽIŪRIU: 11.1. Statistika ir taikomoji ekonometrika; 11.2. Ekonometriniai modeliai statistikos teorijoje ir metodologijoje; 11.3. Ekonometrinių lygčių sistemos; 11.4. Netiesioginis mažiausiųjų kvadratų metodas (NMKM); 11.5. Dvigubas mažiausiųjų kvadratų metodas (DMKM); 11.6. Bendras DMKM apibūdinimas (naudojant empirinius skaičiavimus); 11.7. Faktorinių rodiklių parinkimas sudarant modelius; 11.8. Makrostatistikos makroekonominiai tyrimai — 12. STATISTINIAI EKONOMINĖS RAIDOS TYRIMAI: 12.1. Dinaminės eilutės ir dinaminės statistinės visumos; 12.2. Ekonominio proceso posūkio taškai; 12.3. Atkarpos trendo parametrų radimas; 12.4. Lėtai evoliucionuojančių procesų statistiniai skaičiavimo būdai; 12.5. Ekstrapoliaciniai prognozavimo metodai; 12.6. Prognozavimo metodų apibūdinimas statistiniu požiūriu; 12.7. Prognostiniai skaičiavimai metodologijos požiūriu — 13. STATISTIKA KAIP MASINIŲ PROCESŲ TYRIMO METODAS (TRUMPA APŽVALGA) : 13.1. Tikimybių teorija ir statistikos metodologija; 13.2. Statistika empirinio ir teorinio pažinimo sandūroje; 13.3. Masiniai procesai ir didžiųjų skaičių dėsnis; 13.4. Socialinių ir ekonominių reiškinių modeliavimas; 13.5 Statistinio metodo savitumai; 13.6. Matavimai ir skalės; 13.7. Statistikos teorijos ir praktikos uždaviniai tenkinant ūkio plėtros poreikius — Literatūra.
Keywords:
LT
Statistika / Statistics.
Summary / Abstract:

LTStatistika socialiniuose tyrimuose – platus ir sudėtingas tyrimų objektas. Jį galima nagrinėti įvairiais pjūviais, skirtingais metodais, vadovaujantis skirtingomis metodikomis. Šioje knygoje mėginama apibūdinti statistikos metodus socialinių klausimų tyrimo požiūriu. Tai metodologinio pobūdžio statistikos kaip masinių procesų tyrimo metodų ir procedūrų nagrinėjimas. Tuo požiūriu apibūdinama statistikos mokslo raida, jos vieta metodologinių tyrimų sistemoje; nagrinėjami statistikos duomenų masyvų analizės metodai, jų taikymo sritys: statistiniai grupavimai ir klasifikacijos, gyvenimo lygio ir vartojimo statistiniai tyrimai, ekonominės raidos ir lyginamosios analizės metodai – indeksai, dauginė koreliacija ir regresija, statistinė išvadų teorija, ekonometriniai modeliai ir sistemos. Tiems, kurie domisi statistika, jos taikymu, mėgsta į mokslinį pažinimą pažvelgti platesniu loginiu požiūriu, knyga bus įdomi ir naudinga.Reikšminiai žodžiai: Ekonometriniai modeliai; Statistikos metodai; Statistikos mokslas; Taikomoji statistika; Tikimybių teorija; Applied statistics; Econometric models; Probability theory; Statistical methods; The science of statistics.

ISBN:
9786094593574
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61662
Updated:
2022-01-10 14:27:56
Metrics:
Views: 214
Export: