Knygnešių laiškai kunigui Juozui Tumui

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Knygnešių laiškai kunigui Juozui Tumui
In the Journal:
Naujoji Romuva. 2005, Nr. 2, p. 18-21
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama kunigo Juozo Tumo švietėjiška ir socialinė veikla. Juozas Tumas buvo subūręs knygnešių tinklą, platino ir leido draudžiamą lietuvišką spaudą. Visa jo kunigo veikla buvo skirta lietuviško patriotizmo ugdymui, lietuvių kalbos vartojimo propagavimui, lietuviškos religinės literatūros sklaidai, kiekvieno asmens naudingumo bažnyčiai ir tėvynei puoselėjimui. Išlikusiuose knygnešių ir kitų žmonių laiškuose, rašytuose Juozui Tumui, aiškiai atsiskleidžia kunigo asmenybės ir veiklos bruožai. Ši korespondencija suteikia žinių ir apie kitus knygnešius.Reikšminiai žodžiai: Knygnešystė Lietuvoje; Juozas Tumas Vaižgantas.

ENThe article provides an overview of the educational and social activities of priest Juozas Tumas. Juozas Tumas arranged a network of book-carriers, disseminated and published the banned Lithuanian press. All of his priesthood activities were dedicated to nurturing of Lithuanian patriotism, propagation of use of the Lithuanian language, dissemination of Lithuanian religious literature, development of usefulness of each person to the church and the motherland. The survived letter to Juozas Tumas by book-carriers and other people clearly reveal the traits of his personality and activities. This correspondence also provides information on other book-carriers.

ISSN:
1392-043X
Related Publications:
Tarp istorijos ir dabarties : literatūra, atsiminimai, publicistika / Vanda Zaborskaitė. Vilnius : [Tyto alba], 2002. 733 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6156
Updated:
2013-04-28 16:22:16
Metrics:
Views: 47
Export: