Būsimų anglų kalbos mokytojų edukacinių tyrimų samprata: Lietuvos edukologijos universiteto atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimų anglų kalbos mokytojų edukacinių tyrimų samprata: Lietuvos edukologijos universiteto atvejis
In the Journal:
Kalba ir kontekstai. 2014, t. 6(1), d. 2, p. 260-271
Keywords:
LT
Interpretacinė paradigma; Kiekybiniai tyrimai; Kokybiniai tyrimai; Mokytojai / Teachers; Mokytojų tyrimai; Pozityvistinė paradigma; Veiksmo tyrimas.
EN
Action research; Interpretivist paradigm; Positivist paradigm; Qualitative research; Quantitative research; Teacher research.
Summary / Abstract:

LTŠalia įvairių išorinių ir vidinių veiksnių lemiančių pedagogų įsitraukimą į tiriamąją veiklą kaip vienas svarbiausių išskiriamas pačių pedagogų tiriamosios veiklos supratimas (Borg, 2009). Dažnai mokytojai nelaiko tiriamosios veiklos integralia profesinės veiklos dalimi, kadangi mano, kad tyrimus turi atlikti profesionalūs tyrėjai, kurie gerai išmano tyrimo metodologiją. Šiuo metu mokytojų rengime vis didesnis dėmesys skiriamas tiriamajai kompetencijai ugdyti bei supažindinti su įvariomis tiriamosios veiklos apraiškomis mokykloje. Remiantis studijų metų suformuota būsimų mokytojų tiriamosios veiklos ir edukacinių tyrimų samprata, galima būtų prognozuoti, ar ateityje, dirbant bendrojo lavinimo mokykloje, pedagogai bus linkę tiek patys vykdyti tiriamąją veiklą, tiek domėtis kitų atliekamais tyrimais. Straipsnio tikslas - išsiaiškinti, kokią tiriamosios veiklos, o konkrečiau, edukacinių tyrimų sampratą turi paskutiniųjų (trečio ir ketvirto) kursų studentai - busimieji anglų k. mokytojai, remiantis jiems pateiktų tiriamosios veiklos apraiškų vertinimu. Apklausos rezultatai parodė, kad turimas būsimų mokytojų tiriamosios veiklos supratimas yra nevienalytis, nes apima tokį tyrimo supratimą, kuris atitinka tiek moksliniams edukaciniams tyrimams keliamus reikalavimus, tiek mokytojų refleksyviai praktikai ar diagnostiniam savo veiklos tyrimui būdingus bruožus. Būsimų mokytojų tyrimo samprata yra artimesnė pozityvistinei paradigmai, besiremiančiai kiekybiniais tyrimais, kuriems keliami griežti imties formavimo, patikimumo, validumo ir kt. reikalavimai. Tuo pat metu, busimieji mokytojai turi ir tokią tiriamosios veiklos sampratą, kuri yra tarpinis mokslinio tyrimo ir veiklos tyrimo variantas. Silpnesnis kokybinių tyrimų žinojimas gali trukdyti būsimiems mokytojams aktyviai dalyvauti vykdant savo veiklos tyrimus ateityje. [Iš leidinio]

ENTeachers’conceptions of educational research is one of the major factors influencing teacher research engagement (Borg, 2009). It is common for teachers to think that only professional researchers should be engaged in research, as frequently teachers have an overly academic view of research. As pre-service teachers acquire research competence during their studies, the kind of understanding of research they form may have a crucial effect on their involvement in teacher research later on. The article examines the conceptions of research held by the third and fourth year English philology students (who are pre-service language teachers) of Lithuanian University of Educational Sciences. Questionnaire responses supplemented by follow-up written and oral data were analyzed to understand pre-service teachers’ views on what reseach is and what activities may be considered research. The study shows that the students’ conceptions of research are, on the one hand, closely aligned with conventional scientific and positivistic notions of research, but on the other hand, are close to the notions of reflective practice or exploratory research, which are mid-way between academic and teacher research. The lack of knowledge of qualitative methods and interpretevist paradigm may hinder pre-service teachers from getting actively involved in teacher research in the future. [From the publication]

ISSN:
1822-5357
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61554
Updated:
2020-02-12 20:35:54
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: