Buhalterinės apskaitos moksliniai tyrimai Vilniaus universitete 1965-2004 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Buhalterinės apskaitos moksliniai tyrimai Vilniaus universitete 1965-2004 metais
Alternative Title:
Scientific research of the book-keeping account, which had been carried out at the Vilnius University (the years 1965-2004)
In the Journal:
Ekonomika. 2005, t. 72 (2), p. 59-74
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami Vilniaus universiteto Apskaitos ir audito katedros dėstytojų ir doktorantų atlikti 1965 – 2004 metais Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos sistemos moksliniai tyrimai. Pateiktos katedros vykdytos buhalterinės apskaitos mokslinių tyrimų temos ir svarbiausi jų rezultatai bei publikacijos. Suformuluotos pagrindinės būsimų mokslinių tyrimų kryptys. Tyrimo tikslas – nustatyti svarbiausius Apskaitos ir audito katedros dėstytojų gautus buhalterinės apskaitos mokslinių tyrimų rezultatus ir suformuluoti tolesnių tyrimų kryptis. Tyrimo metodai – mokslinė katedros dėstytojų ir doktorantų darbų analizė, informacijos lyginimo, grupavimo, detalizavimo ir apibendrinimo būdai. Pasaulinės konkurencinės rinkos sąlygomis buhalterinė apskaita tampa svarbia ekonomine problema, kurią būtina nuolat tirti. Kuo didesnę įtaką įmonei daro konkurentai ir kitos išorės jėgos, tuo svarbiau turėti kokybišką apskaitos sistemą, kuri teisingai leistų apskaičiuoti pajamas ir išlaidas. Galima teigti, kad gerai tvarkoma buhalterinė apskaita garantuoja pelningą veiklą, yra kiekvienos įmonės plėtros ir klestėjimo veiksnys. Tačiau kaip reikia tvarkyti buhalterinę apskaitą, kokius registrus ir dokumentus naudoti, kaip kaupti ir saugoti apskaitos informaciją. Tokių klausimų galima pateikti daugybę, bet negauti teisingo atsakymo, jei nebus atliekami moksliniai tyrimai. Atliekant tyrimą daugiausia naudotasi leidinio „Ekonominės kibernetikos ir finansų fakulteto dėstytojų mokslinių leidinių bibliografija“ (1981 m. ir 1986 m., sudarytojas J.Laškovas.Reikšminiai žodžiai: Buhalterinė apskaita; Moksliniai tyrimai; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University).

ENThe article discusses scientific research of accounting system of the Republic of Lithuania carried out by lecturers and doctoral students of Vilnius University Accounting and Audit Department during 1965 – 2004. The work presents themes explored in scientific research on accounting and their most important results and publications. The author formulates the main directions for future scientific inquiries. The goal of the research – to establish the most important results of scientific research of accounting obtained by lecturers of Accounting and Audit department and formulate directions for future inquiries. The methodology of the research – scientific analysis of works by department lecturers and doctoral students, ways of comparing, grouping, detailing and summarizing information. Under conditions of global competition, accounting increasingly becomes an important economic problem, which needs to be constantly researched. The more a certain company is affected by competition and other external forces, the more important it is to have accounting system of good quality allowing for accurate calculation of revenues and expenditures. One could claim that properly managed accounting guarantees profitable activities, it is a factor in development and successful functioning of every company. However, to achieve this aim, one should ask himself, how accounting should be managed, which registers and documents should be used, how to store and protect accounting information. One could pose many questions of this sort without receiving a proper answer, unless scientific research continues to be conducted. In performing the research, the author relied heavily on publication "Bibliography of Scientific Publications of Economic Cybernetics and Finance Faculty Lecturers" (1981 and 1986, editor J.Laskovas).

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6154
Updated:
2018-12-20 23:06:55
Metrics:
Views: 36    Downloads: 6
Export: