Устойчивые словосочетания в научно-популярном тексте русского языка и их перевод на литовский язык

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Устойчивые словосочетания в научно-популярном тексте русского языка и их перевод на литовский язык
Alternative Title:
Pastovieji žodžių junginiai moksliniame rusų kalbos tekste ir jų vertimas į lietuvių kalbą
In the Journal:
Kalba ir kontekstai. 2014, t. 6(1), d. 1, p. 247-254
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Leksiniai-gramatiniai ypatumai; Mokslinis stilius; Mokslinis tekstas; Pagrindinės mokslinio stiliaus savybės; Pastovieji veiksmažodiniai junginiai; Rusų ir lietuvių mokslinis tekstas; Rusų kalba; Vertimas; Constant collocations; Lexical-grammatical peculiarities; Lithuanian lamguage; Main characteristics of scientific style; Russian and Lithuanian scientific text; Russian language; Scientific style; Scientific text; Translation.
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Mokslinis stilius; Mokslinis tekstas; Pagrindinės mokslinio stiliaus savybės; Rusų ir lietuvių mokslinis tekstas; Rusų kalba / Russian language; Vertimas.
EN
Constant collocations; Lexical-grammatical peculiarities; Lithuanian lamguage; Main characteristics of scientific style; Russian and Lithuanian scientific text; Scientific style; Scientific text.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami pastoviųjų veiksmažodinių junginių leksiniai-gramatiniai ypatumai rusiškame moksliniame-populiariajame tekste, tačiau pagrindinis dėmesys sutelkiamas į pastoviųjų veiksmažodinių junginių vertimo iš rusų kalbos į lietuvių kalbą ypatybes. Temos aktualumą sąlygoja nepakankamai ištirti pastovieji veiksmažodiniai junginiai (ypač lietuvių kalboje). Pastaruoju metu lietuvių kalbos pastovieji junginiai vis dažniau tampa tyrinėtojų dėmesio centru. Taip pat apžvelgiama pastoviųjų junginių rusų ir lietuvių kalbose tyrinėjimo istorija. Rusų kalboje pastovieji veiksmažodiniai junginiai ir, apskritai, pastovieji junginiai, kur kas labiau ištyrinėti nei lietuvių kalboje. Rusų kalboje pastovieji junginiai skirstomi į subjekto-predikatinius, predikatinius, atributinius, adverbialinius junginius. Lietuvių kalboje aiškios pastoviųjų junginių klasifikacijos nėra. Pabrėžiama, kad pastoviųjų junginių vertimui būdingi tokie reiškiniai: vienokios ar kitokios kategorijos nebuvimas, dalinis arba visiškas vertimo atitikimas. Pastovieji veiksmažodiniai rusų kalbos junginiai į lietuvių kalbą dažniausiai verčiami atitinkančiais junginiais arba artimu pagal reikšmę veiksmažodžiu. [Iš leidinio]

ENThis article is an attempt to reveal the relevance of collocations in scientific style. The aim of the research is to find out what are the main differences and similarities between the peculiarities of collocations in Russian texts and the peculiarities of collocations in Lithuanian texts and reveal them with examples. Object of the research is Russian and Lithuanian scientific-popular style. There are raised three main objectives: the first one is to analyze and summarize the features of collocations in Russian and Lithuanian languages separately, the second is to pay attention to the lexical and grammatical features of collocations and the third is determine the translation peculiarities from Russian to Lithuanian. The methodology of the research is descriptive and comparative analysis. Firstly, there was selected a random scientific text and its translation (A. Suchotin’s book "Paradoxes of Science"). The structure of the text was analyzed taking into account collocations. [From the publication]

ISSN:
1822-5357
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61539
Updated:
2020-02-05 14:09:54
Metrics:
Views: 21    Downloads: 1
Export: