Vilniaus universiteto biblioteka 1803-1832 m.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus universiteto biblioteka 1803-1832 m
Alternative Title:
The Library of Vilnius University in 1803-1832
In the Journal:
Tarp knygų. 2005, Nr. 2, p. 15-19
Keywords:
LT
Suomija (Finland); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Bibliotekos / Libraries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Vilniaus universiteto bibliotekos 1803–1832 metų istorija. 1803 m. pirmą kartą bibliotekos istorijoje jos vadovu paskirtas pasaulietis, klasikinės filologijos profesorius Gotfrydas Ernestas Grodekas. Jis išmintingai ir apdairiai tvarkė biblioteką iki 1825 m., labai pagerino fondų bei katalogų organizavimą, skaitytojų aptarnavimą. Jo darbo universiteto bibliotekoje metu pradėta nagrinėti bibliografijos teorija ir praktika.Bibliotekos darbo reorganizavimas priklausė nuo jos biudžeto. Asignavimai bibliotekos fondams komplektuoti kiekvienais metais buvo skirtingi.Biblioteka fondus pildydavo, pirkdama literatūrą knygynuose. Kitas svarbus fondų komplektavimo šaltinis buvo mokslo įstaigų bei privačių asmenų dovanojami knygų rinkiniai. Biblioteka bendradarbiavo su Peterburgo mokslų akademija, Maskvos, Tartu, Charkovo universitetais, vyko knygų mainai. Nuolatiniai mainai buvo palaikomi taip pat su Krokuvos universitetu ir Abo (Turku) universitetu Suomijoje. Komplektuojant fondą atsižvelgta į tiesioginius universiteto poreikius, taip pat dezideratus ir profesūros pareikalavimus.Perėmęs biblioteką G. E. Grodekas rado joje ne daugiau kaip 9000 pavadinimų knygų. Per 29 universiteto gyvavimo metus ji išaugo penkis kartus. Pasikeitė ir fondų sudėtis. Fondų didumu ir vertingumu Vilniaus universiteto biblioteka buvo viena iš stambiausių Rusijos imperijos vakarinės dalies bibliotekų. 1805 metais buvo pradėti katalogavimo darbai, o 1821 metais pardėtas sudarinėti sisteminis katalogas.Biblioteka rūpinosi ir kuo geriau aptarnauti skaitytojus – profesorius, studentus, mokytojus, valdininkus, kunigus ir kt. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universiteto biblioteka.

ENThe article discusses the history of the library of Vilnius University in 1803–1832. In 1803, a layman was appointed to run it for the first time in the library’s history. That was a professor of classic philology, Gottfried Ernest Groddeck. He ran the library wisely and prudently until 1825 and significantly improved organization of funds and catalogues as well as customer service. During his work in the library of the University, research of theory and practice of bibliography was commenced. Reorganization of the library’s work depended on its budget. Assignations for complementation of library’s funds used to be different each year. The library used to supplement the funds by purchasing literature in bookshops. Another important source for complementation of funds was selections of books, given as presents by science institutions and private persons. The library maintained cooperation with Petersburg Academy of Sciences, universities of Tartu and Kharkov; exchanges of books were carried out. Regular exchanges were maintained also with Krakow University and Abo (Turku) University in Finland. When complementing the funds, direct needs of the University, desiderata as well as requests of the professoriate were taken into account. After taking over the library, G. E. Groddeck found there books of no more than 9000 titles. Over the 29 years of the University’s operation, it grew five times. Composition of funds changed, too. The bulk and value of funds made the library of Vilnius University one of the largest in the western part of Russian Empire. In 1805, cataloguing work was commenced, while in 1821 systemic catalogue was started. The library was also concerned with providing the best service to its customers – professors, students, teachers, officials, clergy, etc.

ISSN:
0868-8826
Related Publications:
Apie knygas ir bibliotekas : straipsnių rinkinys / Levas Vladimirovas ; [sudarytojos Genovaitė Raguotienė ir Audronė Glosienė]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2002. 288 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6143
Updated:
2013-04-28 16:22:08
Metrics:
Views: 31
Export: