Dailės mokymas(-is) vaiko ir paauglio raidos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dailės mokymas(-is) vaiko ir paauglio raidos kontekste
Alternative Title:
Art teaching and learning in the context of a child’s development
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2003, Nr. 3 (24), p. 101-108
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamos kai kurios žmogaus raidos ankstyvojoje vaikystėje, viduriniojoje vaikystėje ir paauglystėje psichologinės ypatybės, galima jų įtaka dailės mokymui(-si). Taip pat aptariamas dailės mokymas, atitinkantis vaiko ir paauglio raidą, žmogaus galių ir gebėjimų ugdymą, su vaikų amžiumi susijusių psichologinių problemų sprendimus. Tyrimo duomenys atskleidė, kad dailės mokymas yra glaudžiai susijęs su pažintine vaiko ir paauglio raida. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažintinė raida susijusi su žaidimu, todėl ir vaizduojamąją veiklą reikėtų sieti su žaidimo veikla; mokykloje pagrindine veikla tapus mokymuisi, dailės dalykas ne tik turi teikti žinių, bet ir tenkinti bendravimo poreikį, kas ypač svarbu paauglystėje. Nustatyta, kad dailės mokymas gali daryti įtaką psichosocialinei vaiko ir paauglio raidai bei jos kokybei. Mokant dailės svarbu patenkinti bazinius vaiko ir paauglio poreikius, čia svarbus amžiaus krizių žinojimas bei sprendimas vaiko naudai, t. y. sumanymų palaikymas, smalsumo neribojimas, padrąsinimas ir kt. Paauglystėje svarbu vaizduojamąja veikla, meno kūriniais daryti įtaką vaiko identiškumo jausmo formavimuisi, vertybių sistemos kūrimui. Mokinių kūrybiškumui ugdyti svarbi mokinių vizualinė estetinė patirtis bei teigiami pedagogo ir mokinių santykiai. Dailės pamokos padeda ugdyti vaiko pažintinius bei estetinius jausmus, ir tam turi būti suteiktas visavertis turinys – įvairios mokymo formos, profesionalaus meno įtraukimas ir kt.

ENThe article overviews the psychological properties of human development in early childhood, middle childhood, and adolescence, their influence on the art training/ learning. The training of the fine art that corresponds to the development of a child and adolescent, the nurture of the human power and capacity, psychological age-related child's problems are also discussed. The survey's data revealed that the education of arts is closely related to the cognitive development of the child and the adolescent. Preschool children's descriptive development is related to the game, and therefore should be associated with the flow of the game; when learning became a major activity in the school, the art class has not only helped to provide knowledge, but also to meet the need of communication, which is particularly important in adolescence. It was found that arts education can influence the psychosocial development of the child and adolescent and its quality. It is important to meet the basic needs of the child and the adolescent when teaching Arts. Here it is important to be aware of the child's age of crisis and to solve it for the child's benefit, i.e., to support their ideas, to encourage, not to limit their curiosity. During adolescence, it is important to influence the formation of the child's sense of identity and value systems by engaging the kid in the descriptive activities and Art works. The visual aesthetic experience and positive relationships between the teacher and the pupils are important for latter's creativity. Art lessons help to develop the child's cognitive and aesthetic sense, therefore the full content must be given - various forms of education, the inclusion of professional art, etc.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Kūrybiškumo ugdymas mokant / Ala Petrulytė. Vilnius : Presvika, 2001. 126 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61243
Updated:
2019-02-12 23:00:26
Metrics:
Views: 39    Downloads: 11
Export: