Naujoji viešoji vadyba ir policijos valdymo pokyčiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujoji viešoji vadyba ir policijos valdymo pokyčiai
Alternative Title:
New public management and reforms in police service
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2002, Nr. 3 (20), p. 83-88
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašyti pasikeitimai, kurie vykdomi ir dar bus vykdomi Rytų Centrinėje Europoje demokratizuojant policijos administravimą ir derinant jį prie naujosios viešosios vadybos konteksto: policijos vadovavimo principų pasikeitimai, piliečių įtraukimas į policijos prevencinių programų rengimą, kitas demokratinių reformų procesų problemas. Reformuojant valstybės valdymą, suprantama, būtinos permainos pačioje policijos veikloje ir esminiai pokyčiai policijos struktūrose. Permainos dažniausiai siejamos su uniformuotosios policijos universalizavimu ir policijos skaidymu į dvi rūšis: municipalinę ir kriminalinę tarnybas. Toks policijos suskaldymas ir decentralizavimas atitinka naujosios viešosios vadybos principus: priartinti policiją prie visuomenės, skatinant piliečius padėti policijos pareigūnams. Uniformuotajai (municipalinei) policijai bus skiriamas veiklos prioritetas, nes būtent ši policijos rūšis privalo vykdyti aktyvią prevencinę veiklą, teikti socialines paslaugas piliečiams, įtraukti gyventojus į policijos programų vykdymą. Skirtumai tarp policijos rangų (laipsnių) taps neesminiai. Policijos ir bendruomenės santykiams svarbūs bus viešieji ryšiai. Vis daugiau pareigūnų bus įtraukiami į planavimo ir valdymo procesus. Policijos biurokratija, tapusi mažiau militarizuota, dažniau atliks metodines prognozavimo funkcijas, įtraukdama demokratinį dalyvavimo lyderiavimą. [Iš leidinio]

ENThe old ways of taking decisions and delivering police services and programs are not sufficient any more. Police management and officers should develop new democratic governing principles in order to meet new public’s anticipations for management partnership, including public participation principles. The police forces of Central Eastern European countries should direct these reforms to new public management too. While talking about public management, it should be understood that reforms of the police activities and essential changes in police services should be considered. Reforms mostly reflect police deconcentration and decentralization to two services: municipality police and criminal police. This police decentralization and deconcentration conform new public management principles bring together police and citizens, meaning that people should help police officers. The activities of municipality police will be seen as a priority, because this police service must execute active prevention work with citizens, give social services to people as well as involve citizens into the crime prevention programs. The police ranks will not be so important any more. In connecting police and community the big role will be played by the public relations. More and more officers will be involved in planning and managing process; police bureaucracy will become less militaristic and execute more metodical prognosis functions, including democratic participative leadership. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Viešojo administravimo efektyvumas : monografija / ats. redaktorius Alvydas Raipa. Kaunas : Technologija, 2001. 387 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61205
Updated:
2018-12-17 11:08:57
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: