Christian Donelaitis und seine Zeitgenossen: das Taufbuch von Tollmingkehmen (1725–1754) als (auto-)biographische Quelle

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Christian Donelaitis und seine Zeitgenossen: das Taufbuch von Tollmingkehmen (1725–1754) als (auto-)biographische Quelle
Alternative Title:
  • Kristijonas Donelaitis ir jo amžininkai: Tolminkiemio bažnyčios metrikų knygos kaip autobiografinio pasakojimo šaltinis
  • Kristijonas Donelaitis and his contemporaries. The register of baptisms of the parish of Tollmingkehmen from 1725 to 1754 as an (auto-)biographical source
In the Journal:
Knygotyra. 2015, t. 64, p. 11-30
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjama Tolminkiemio bažnyčios metrikų knyga, apimanti 1725–1754 metų laikotarpį. Šie įrašai išliko iki mūsų dienų vieninteliame mikrofilme, saugomame Vokietijoje, Leipcige įsikūrusiame Centriniame genealogijos archyve. Atlikus išsamų įrašų tyrimą paaiškėjo, kad XIX a. Franzo Tetznerio užfiksuota informacija toli gražu nėra išsami. Kadangi F. Tetznerį domino su jo asmeniniais interesais susiję įrašai, jo surinkta informacija gali pateikti tik fragmentiškas ir dažnai dviprasmiškas įžvalgas apie K. Donelaičio gyvenimą ir jo moralines vertybes. Siekiant teisingai interpretuoti K. Donelaičio užfiksuotus įrašus ir prieduose pateiktą informaciją, būtina visą šią medžiagą nagrinėti platesniame kontekste, tai yra siejant ją su Prūsijoje nusistovėjusia krikšto metrikų knygų pildymo praktika ir lyginant šiuos įrašus su K. Donelaičio pirmtakų įrašais. Atliktas Tolminkiemio parapijos metrikų knygos tyrimas, nors ir paviršutiniškas, ne tik padėjo geriau suprasti K. Donelaičio socialinius santykius su parapijiečiais ir kolegomis, tarp jų ir su Pilypu Ruigiu, bet ir pateikė vertingos informacijos apie K. Donelaičio amžininkus. Todėl visi F. Tetznerio nepaminėti įrašai turėtų būti toliau tyrinėjami. Šių įrašų nagrinėjimas gali atskleisti iki šiol nežinomus faktus apie K. Donelaičio gyvenimą ir moralines nuostatas. [Iš leidinio]

ENThis article focuses on the register of baptisms of the parish of Tollmingkehmen from 1725 to 1754, which has survived on a single microfilm housed at Deutsche Zentralstelle für Genealogie at the State Archive Leipzig. The analysis of this register revealed that the excerpts made by Franz Tetzner in the end of the 19th century are far from being complete. Since Tetzner excerpted only passages with respect to his own interests, details on Donelaitis’ life and his moral values, which can be gained from Tetzner, are quite fragmentary and often ambiguous. In order to interpret the entries and addenda made by Donelaitis correctly they must be viewed in a broader context, i.e. with regard to the common practice of recording baptisms in Prussia and in comparison to those recorded by Donelaitis’ predecessors. The recent, albeit superficial analysis of the register of baptisms of the parish of Tollmingkehmen not only sheds light on the social relations of Donelaitis with his parishioners and colleagues, among them Philipp Ruhig, but also offers valuable information about the colleagues themselves. Therefore, all passages neglected by Tetzner should be subject of further investigation. They may reveal more hitherto unknown facts about Kristijonas Donelaitis’ life and moral values. [From the publication]

DOI:
10.15388/Knygotyra.2015.64.8211
ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61089
Updated:
2018-12-17 14:02:22
Metrics:
Views: 14    Downloads: 2
Export: