The New excavation at Vishtynetskaya 1 on Lake Vistytis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The New excavation at Vishtynetskaya 1 on Lake Vistytis
Alternative Title:
Nauji Vištynetskajos 1 gyvenvietės prie Vištyčio ežero kasinėjimai
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2016, t. 42, p. 9-24
Keywords:
LT
Akmens amžius; Archeologiniai radiniai; Ežeras; Gyvenvietės; Mezolitas; Mezolitas, Janislavicų kultūra, Nemuno kultūra.
EN
Archaelogical findings; Lake; Mesolithic; Mesolithic, Janislawice culture, Neman culture; The Stone Age; Villages.
Summary / Abstract:

LTŠiaurės vakariniame Vištyčio ežero krante esančią Vištynetskajos 1 gyvenvietę 1981 m. pirmą kartą kasinėjo Vladimiras Timofejevas. Mišriame kultūriniame sluoksnyje aptikta bronzos amžiaus, neolito ir mezolito laikotarpių radinių. 2012 m. kopagūbryje vykdytų naujų tyrinėjimų metu surinkta reprezentatyvi mezolito (be neolito laikotarpio „priemaišų“) kolekcija. Titnago radinių seriją sudaro Janislavicų ir Nemuno kultūroms būdingi dirbinių tipai – trapecijos, trikampiai mikrolitai ir retušuoti ašmenėliai, tačiau neaptikta Janislavicų kultūrai būdingų Veliševo tipo strėlių antgalių ir Nemuno kultūrai būdingų įkotinių antgalių. Tai leidžia daryti prielaidą, kad Šiaurės Janislavicų kultūros ir vėlyvojo Nemuno kultūros etapo bendruomenių kontaktai plėtojosi tyrinėjamoje teritorijoje, jie lėmė straipsnyje aptariamo radinių komplekso susidarymą. [Iš leidinio]

ENThe Vishtynetskaya 1 site on the NW shore of Lake Vistytis (Lith. Vištytis) was first excavated by Vladimir Ivanovich Timofeev in 1981. The mixed cultural layer produced finds from the Bronze Age, Neolithic, and Mesolithic. A 2012 excavation on top of the dune yielded a representative Mesolithic inventory without any Neolithic contamination. The flint assemblage contains types characteristic of the Janisławice (Rus. Yanislavitse) and Neman (Lith. Nemunas) cultures including trapezes, triangles, and retouched inserts, but no Wieliszew-type points typical of the Janisławice or tanged points typical of the Neman culture were found. This has lead to the supposition that contacts between the population of the Northern Janisławice culture and the late phase of the Neman culture occurred in this area and resulted in the formation of assemblages like those described in the following article. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Užnemunės priešistorė / Vygandas Juodagalvis. Vilnius : "Diemedžio" leidykla, 2010. 239 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/60960
Updated:
2018-12-17 00:31:05
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: