Some aspects of Lithuanian adults' readiness for continuous education

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Some aspects of Lithuanian adults' readiness for continuous education
Alternative Title:
Some Aspects of Lithuanian Adults’ Readiness for Continuous Education
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 77, p. 84-88
Summary / Abstract:

LTMokymasis visą gyvenimą – svarbiausias principas dalyvaujant pilname mokymosi kontekstų kontinuume, o ne vienas švietimo ir mokymo aspektų. Per šį dešimtmetį tokia vizija privalo būti įgyvendinta. Tokia nuostata suformuluota „Mokymosi visą gyvenimą memorandume“. Ji nubrėžta atsižvelgiant į tai, kad Lietuva, būdama Europos valstybė, turi ne tik įsijungti į šio kontinento mokslo bei technikos erdvę, bet ir ją plėtoti. Tuo tikslu mūsų šalis, kaip ir kitos Europos valstybės, turi įžengti į žinių visuomenės erą. O šis žingsnis įmanomas tik tada, kai bus palankios vidinės ir išorinės prielaidos tęsti mokymąsi visą žmogaus gyvenimą. Anot P. Jarvio, tyrinėjusio mokymosi procesus, šiuo metu nuolat mokantis prisiminimai tampa asmens savasties raidos pamatu (P. Jarvis, 2001). Tam, kad žmogus mokytųsi, reikia tinkamų vidinių ir išorinių sąlygų. Tačiau tyrimų, plačiau analizuojančių šias sąlygas, nėra daug. Tiesa, D. Beresnevičienės (2000) tyrimai įrodė, jog be vidinio poreikio mokytis, neįmanoma pati nuolatinio mokymosi sistema, nes tokiu atveju žmogus bus autoritariškai verčiamas mokytis. Toks mokymasis taptų beprasmiškas. Siekiant šias vidines prielaidas valdyti, pirmiausia būtina jas atskleisti. Straipsnio tikslas – atskleisti darbingo amžiaus asmenų parengties mokytis visą gyvenimą kai kuriuos emocinio ir kognityvinio lygmens ypatumus. Tyrimo metodai: dokumentų ir pedagoginės bei psichologinės literatūros analizė; tiriamųjų apklausa raštu (anketa), faktorinė, koreliacinė, skirstinių ir grafinė duomenų analizė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nuolatinis mokymasis; Lifelong learning; Readiness for lifelong learning.

ENThe article deals with results of the survey on employable age adults’ understanding of life-long learning relevance and acquisition of the necessary learning skills (cognitive aspect); the relevance of learning for oneself and getting satisfaction from learning (emotional aspect). Data analysis is carried out while taking into account the educational background, age, and seniority factors. Life-long learning is the main principle in the continuum of complex learning contexts, but not just as one aspect of educational and training. This principle was stated in The Memorandum of Lifelong Learning. Our country together with other EU countries has to enter the era of knowledge-based society. According to P. Jarvis (2001), a researcher of learning process, at present, when a person is continuously learning, recollections become the basics of a person’s self-development. In order to facilitate one’s learning, appropriate inner and outer conditions have to be created. However, surveys on learning conditions are not numerous; D. Beresnevičienė’s research (2000) proved that lifelong learning system itself is not possible without inner demand for learning. Otherwise, a person is pressed to learn, and learning becomes senseless. In order to manage those inner preconditions, it is necessary to reveal them. The aim of the research was to indicate the peculiarities of continuous learning cognitive and emotional level and some factors, which influence them. The aim if the article was to reveal some peculiarities of employable age people’s readiness for lifelong learning cognitive and emotional levels. The methods of the research: analysis of documents and literature on pedagogy and psychology; a survey; factorial, correlative analysis.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Besimokančios organizacijos kūrimo prielaidos / Vaiva Zuzevičiūtė, Tadas Teresevičius. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. 2008, Nr. 45, p. 115-126.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/606
Updated:
2018-12-20 23:04:05
Metrics:
Views: 32
Export: