Sinonimų žodynų tipai: jų sudarymo problematika ir ypatumai

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėSinonimų žodynų tipai: jų sudarymo problematika ir ypatumai
Kita antraštėTypes des dictionnaires des synonymes: problèmes et particularités de leur rédaction
AutoriaiMelnikienė, Danguolė
LeidinyjeKalbotyra . 2005, t. 55 (3), p. 54-61
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTŽodynų tipai; Dvikalbis žodynas; Sinonimai; Sinonimika
ENTypes of dictionaries; Bilingual dictionary; Convertible terms; Synonymy
Santrauka / Anotacija

LTKalbos moksluose yra ne tiek daug reiškinių, kurie būtų susilaukę tokio filologų dėmesio, kaip sinonimija. Jai yra skiriama svarbi vieta tiek leksikologų, tiek stilistų, tiek leksikografų tyrinėjimuose. Nors pats sinonimo terminas („tai, kas išreiškia tą patį skirtingais žodžiais“) buvo suformuluotas dar senovės antikoje, visiškai vieningo sinonimiškumo kriterijaus ir jų skirstymo iki šiol nėra. Lygiai taip pat iki šiol nėra vieningų sinonimų žodynų sudarymo principų, sinonimų atrankos kriterijų. Leksikografinėse studijose, išleistose Prancūzijoje, paprastai gilinamasi į įvairius bendrųjų žodynų sudarymo aspektus. Tuo tarpu sinonimų žodynų sudarymo problematika tiek Prancūzijoje, tiek Lietuvoje dažniausiai yra aptariama tik jų pratarmėse. Tad pastarojo darbo tikslas – apžvelgti dažniausiai pasitaikančius sinonimų žodynų tipus, jų ypatumus, sudarymo problematiką. Analizei pasitelkiama keletas sinonimų žodynų, išleistų Prancūzijoje ir Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENSynonymy is one of a few phenomena in linguistics of much interest to philologists. It is given prominence in research by lexicologists, stylists and lexicographers[19]. Even though the term “synonym” (“that which expresses the same in different words”) was coined already in the Classical epoch, until now there is no totally unified criterion of synonymy or categorisation of synonyms. Similarly, there are no unified principles for compiling dictionaries of synonyms or criterion for selection of synonyms. Lexicographic works published in France usually examine aspects of compiling various general dictionaries, whereas the issues of compiling dictionaries of synonyms in France and Lithuania is discussed only in the introductions. Hence, the purpose of this paper is to review the most frequent types of synonyms, their peculiarities, and the issue of compilation. Several dictionaries of synonyms published in France and Lithuania are chosen for the analysis.

ISSN1392-1517
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijosDvikalbiai žodynai Lietuvoje : megastruktūros, makrostruktūros ir mikrostruktūros ypatumai / Danguolė Melnikienė ; Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 263 p.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6020
Atnaujinta2018-12-20 23:06:52
Metrika Peržiūros: 5    Atsisiuntimai: 1