Sinonimų žodynų tipai: jų sudarymo problematika ir ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sinonimų žodynų tipai: jų sudarymo problematika ir ypatumai
Alternative Title:
Types des dictionnaires des synonymes: problèmes et particularités de leur rédaction
In the Journal:
Kalbotyra. 2005, t. 55 (3), p. 54-61
Keywords:
LT
Sinonimai / Synonyms.
Summary / Abstract:

LTKalbos moksluose yra ne tiek daug reiškinių, kurie būtų susilaukę tokio filologų dėmesio, kaip sinonimija. Jai yra skiriama svarbi vieta tiek leksikologų, tiek stilistų, tiek leksikografų tyrinėjimuose. Nors pats sinonimo terminas („tai, kas išreiškia tą patį skirtingais žodžiais“) buvo suformuluotas dar senovės antikoje, visiškai vieningo sinonimiškumo kriterijaus ir jų skirstymo iki šiol nėra. Lygiai taip pat iki šiol nėra vieningų sinonimų žodynų sudarymo principų, sinonimų atrankos kriterijų. Leksikografinėse studijose, išleistose Prancūzijoje, paprastai gilinamasi į įvairius bendrųjų žodynų sudarymo aspektus. Tuo tarpu sinonimų žodynų sudarymo problematika tiek Prancūzijoje, tiek Lietuvoje dažniausiai yra aptariama tik jų pratarmėse. Tad pastarojo darbo tikslas – apžvelgti dažniausiai pasitaikančius sinonimų žodynų tipus, jų ypatumus, sudarymo problematiką. Analizei pasitelkiama keletas sinonimų žodynų, išleistų Prancūzijoje ir Lietuvoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žodynų tipai; Dvikalbis žodynas; Sinonimai; Sinonimika; Types of dictionaries; Bilingual dictionary; Convertible terms; Synonymy.

ENSynonymy is one of a few phenomena in linguistics of much interest to philologists. It is given prominence in research by lexicologists, stylists and lexicographers[19]. Even though the term “synonym” (“that which expresses the same in different words”) was coined already in the Classical epoch, until now there is no totally unified criterion of synonymy or categorisation of synonyms. Similarly, there are no unified principles for compiling dictionaries of synonyms or criterion for selection of synonyms. Lexicographic works published in France usually examine aspects of compiling various general dictionaries, whereas the issues of compiling dictionaries of synonyms in France and Lithuania is discussed only in the introductions. Hence, the purpose of this paper is to review the most frequent types of synonyms, their peculiarities, and the issue of compilation. Several dictionaries of synonyms published in France and Lithuania are chosen for the analysis.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Dvikalbiai žodynai Lietuvoje : megastruktūros, makrostruktūros ir mikrostruktūros ypatumai / Danguolė Melnikienė ; Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 263 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6020
Updated:
2018-12-20 23:06:52
Metrics:
Views: 44    Downloads: 2
Export: