Televizijos reklamos elementai ir auditorija: santykio bruožai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Televizijos reklamos elementai ir auditorija: santykio bruožai
Alternative Title:
Elements and Viewers of Television Adds: Features of the Interrelation
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2006, t. 36, p. 95-108
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Masinė komunikacija; Televizija; Reklama; Auditorija; Mass media; Television; Advertisements; Audience.
Keywords:
LT
Auditas / Audit; Komunikacija / Communication; Reklama / Advertising; Televizija; Žiniasklaida / Mass media.
EN
Advertisements; Audience; Television.
Summary / Abstract:

LTNagrinėjama auditorijos apklausos rezultatų statistika: tiriamas TV reklamos elementų vertinimas per demografines lyties, amžiaus charakteristikas. Imties išsiskaidymas atskleidė reklamos vertinimo įvairovę. Auditorija labiausiai linkusi reklamos metu perjungti kanalą; mėgstamiausi komiško siužeto filmukai, kai veiksmas egzotiškoje gamtoje, susijęs su pramogomis, laisvalaikio renginiais, veikėjai – vaikai; labiau įtikina paprasti žmonės, įsimenanti muzika, įspūdingi vaizdai. Nepopuliarūs užsieniečiai, kovinis ir fantastinis siužetai. Faktorine analize nustatyta, jog lyties faktorius yra pirmasis. Moterys tolerantiškesnės reklamai, labiau socialiai orientuotos, pragmatiškos (pirmenybė paprastiems žmonėms, specialistams), vertina žemiškuosius dalykus (vaikus, namus, maistą); labiau linkusios pirkti. Vyrams patinka menama erdvė, fantastinis siužetas, ateiviai, sužmoginti daiktai, profesinė veikla, technika, erotika, kõvos, sportininkai. Jie linkę pirkti mažiau. Analizė parodė, kad jaunimui reklamose patinka pramogos, erotika, ateiviai, sužmoginti daiktai, nemėgstama namų ruošos, dalykiško siužeto. Vidutinio ir vyresniojo amžiaus grupės vertina veikėjus vaikus, o profesinė veikla bei istorinis siužetas labiau patinka vyresniems. Pastarieji mažiausiai vertina kultūrines-pramogines įstaigas. Su pirkimu amžius susijęs tik iš dalies. Amžiaus skirtumai atitinka tik trečiąjį faktorių. Auditorija skyla į dvi grupes: viena grupė vertina, kas žemiška – kryptingumas horizontalusis, kitai grupei patinka, kas dangiška – kryptingumas vertikalusis, pastarieji mažiau linkę pirkti. [Iš leidinio]

ENA statistical analysis of viewers’ responses in a public opinion poll: evaluation of elements of television advertisements by sex and age. Sampling distribution revealed a variety of advertisement evaluation. Viewers mostly tend to switch to another channel when advertisements are broadcast, mostly favoured are short funny adds with an exotic natural scenery as a background and a plot related to entertainment and free-time activities, with children as actors; most persuasive are ordinary people, a remarkable piece of music and imposing views. Unpopular are foreigners, battle and fantastic plots. Factorial analysis has demonstrated that the gender factor is most significant. Women are more tolerant to advertisements, they are more socially oriented and pragmatic (ordinary simple people and specialists preferred), they appreciate simple things (children, home, food); they are more eager to do shopping. Men, on the other hand, like an imaginary space, fantastic plot, aliens, personalised things, professional activities, techniques, erotic, fights, sportsmen. They are not so eager to do shopping. Analysis has shown that youth prefer entertainment, erotic, aliens, personalised things, hated household chores, business-like plot. Middle and senior age groups appreciate seeing children, while professional activities and historical plot are more appealing to senior population. The latter are not so fond about cultural-entertainment institutions. Shopping is not so much linked to the age group. There are two distinct groups of viewers: the first group appreciates worldly features – the tendency is horizontal, while the other group appreciates what is supernatural – the tendency is vertical.

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5999
Updated:
2018-12-20 23:06:51
Metrics:
Views: 42    Downloads: 9
Export: