Vietos iniciatyvos ir teritorinis vystymas: LEADER programos įgyvendinimas Lietuvoje ir Prancūzijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vietos iniciatyvos ir teritorinis vystymas: LEADER programos įgyvendinimas Lietuvoje ir Prancūzijoje
Alternative Title:
Local initiatives and territorial development: the implementation of the leader program in Lithuania and France
In the Journal:
Geografija. 2014, t. 50, Nr. 2, p. 76-85
Keywords:
LT
Kaimas. Kaimai / Villages. Country.
Summary / Abstract:

LTNaujoji Europos teritorinės plėtros politika skatina endogeninį vystymą, kuris remiasi vietinėmis iniciatyvomis, lokalinio gamtinio bei kultūrinio potencialo panaudojimu ir naujomis valdymo formomis. Straipsnyje analizuojami ES kaimo plėtros programos LEADER įgyvendinimo būdai Lietuvoje ir Prancūzijoje. Empirinio tyrimo objektas – Joniškio r. vietos veiklos grupė (VVG) Lietuvoje ir Gévaudan-Lozère (Cévennes) VVG Prancūzijoje. VVG tyrime pagrindinis dėmesys skiriamas partnerystės grupės formavimuisi ir jos narių socialiniam tinklui, kurio pagrindą sudaro veikėjų tarpusavio ryšiai. Kolektyvinėje veikloje narių tarpusavio ryšių prigimtis ir intensyvumas gali padėti arba trukdyti įgyvendinant bendrą projektą. Centrinių partnerystės socialinio tinklo individų identifikavimas leido nustatyti realius programos lyderius, jų darbo strategiją ir indėlį į vietos plėtrą. Vienas iš tyrimo aspektų yra atrinktų ir įgyvendintų vietos projektų analizė, leidžianti įvertinti realius partnerystės grupės prioritetus, programos indėlį į kaimo plėtrą ir aktyviausius dalyvius. Socialinio tinklo ir vietos projektų kartografinė analizė atskleidė kaimo lokalinės teritorijos formavimąsi. Dviejų šalių palyginamoji analizė leidžia įvertinti nacionalinio ir vietinio konteksto įtaką programos vykdymui ir lokalinei teritorinei plėtrai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kaimo plėtra; LEADER programa; Lokalinis vystymas; Prancūzija (France); France; LEADER Program; Lithuania; Local development; Rural development.

ENThis article will address the receipt procedures of the European local development program, LEADER, in France and Lithuania. We will use an empirical approach to focus on groups of actors who have supported, at local level, the LEADER device. Formally, these local action groups (LAGs) proceed in the creation of networking partnerships. These engage local stakeholders in a collective approach by interdependence links, more or less complex and more or less intense. These links are the basis for a local action system which reexamines the organization of the local area. From the study of the configuration of local partnerships in the LAGs of Gevaudan-Lozère (France) and Joniškis (Lithuania), the research asks about the transformation at local level of the public action mode in two different national contexts. Priority is given to the monographic study, the analysis of the composition of actors’ networks in charge of local development, then the nature of linkages between individuals of these networks. This article will help to understand how local action systems face the interplay between national logics of institutional transfer and local context effects. [From the publication]

DOI:
10.6001/geografija.v50i2.3004
ISSN:
1392-1096
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59883
Updated:
2020-01-17 13:22:54
Metrics:
Views: 32    Downloads: 5
Export: