Sveikatos rizikos veiksnių valdymas ir savikontrolė dirbant kompiuteriu : mokomoji knyga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sveikatos rizikos veiksnių valdymas ir savikontrolė dirbant kompiuteriu: mokomoji knyga
Publication Data:
Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2006.
Pages:
112 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTPlėtojamos informacinės technologijos ir tinklai, gerėjantis jų prieinamumas visuomenei, ypač vaikams, sukuria problemų, kurios vienaip ar kitaip veikia jų fizinę, dvasinę ir socialinę sveikatą. Viena iš tokių problemų - tai informacijos perteklius. Neigiamų sveikatos pokyčių kelia ir sunkumai, susiję su informacijos paieška, jos determinavimu, kokybe, analize ir taikymu. Yra numatyta, kad visos Lietuvos mastu bus įgyvendinama informacijos ir komunikacijos technologijų diegimo mokyklose programa ir kuriama šių technologijos bazės palaikymo ir nuolatinio atnaujinimo sistema, o visos mokyklos bus įjungiamos į interneto tinklą. Tai verčia gilintis į vaikų sveikatos saugą, todėl šis leidinys pirmiausia skiriamas tiems, kurie betarpiškai susiduria su kompiuterizuota aplinka ir naudojasi informacinėmis technologijomis. Mokomojoje knygoje analizuojama moksleivių, dirbančių kompiuteriu, savijauta, aplinkos pritaikymas šiai veiklai, patariama, kaip efektyviau analizuoti, kontroliuoti ir išvengti šioje veikloje kylančių sveikatos rizikos veiksnių. Aprašytos rizikos veiksnių, dirbant kompiuteriu, profilaktikos gairės: pateikiami patarimai, kaip sudaryti veiklos ir poilsio strateginį planą, dienotvarkę, nurodomi specialūs akių ir fiziniai pratimai, ir kt. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sveikatos rizikos veiksniai; Valdymas ir savikontrolė; Darbas kompiuteriu; Factors of health risk; Control and self-control; Working with computer.

ENThe rapidly developing information technologies and networks and their availability to the society, especially children, creates problems, which, in one way or another affects their physical, spiritual and social health. One of the said problems is the overflow of information. The negative health changes also result from the difficulties, relating to the search for information, its determination, quality, analysis and application. It is foreseen that the programme of implementation of information and communication technologies at school and the system for support and continuous updating of the technological base will be implemented throughout Lithuania and all the schools will be connected to the Internet network, which forces to get deeper into the issues of safety of children’s health therefore the publication is, first of all, intended for those who directly face the computerized environment and use information technologies. The book analyzes the health of school students, working with computers, application of the environment to the activities, provides advice on how to analyze, control and avoid the health risk factors, emerging in the activities and describes the preventive guidelines of the risk factors when working with computers: advice is given on how to draw a strategic plan of work and rest, the special physical exercises and exercises for eyes are presented, etc.

ISBN:
9955579544
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5953
Updated:
2013-04-28 16:20:13
Metrics:
Views: 38
Export: