Pedagogų veikla, vykdant paauglių piktnaudžiavimo internetu prevenciją mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų veikla, vykdant paauglių piktnaudžiavimo internetu prevenciją mokykloje
Alternative Title:
Educator activity in the implementation of prevention of teenagers’ internet overuse at school
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2012, Nr. 4 (61), p. 1-12
Keywords:
LT
Paaugliai; Pedagogai; Piktnaudžiavimas internetu; Prevencija.
EN
Educators; Internet overuse; Prevention; Teenagers.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama pedagogų vykdoma prevencinė veikla, sprendžiant paauglių piktnaudžiavimo internetu problemą mokykloje. Siekiant atskleisti nagrinėjamą problemą vykdytas kokybinis tyrimas (iš dalies struktūruotas interviu). Imant interviu dalyvavo 15 pedagogų (socialiniai pedagogai ir klasių auklėtojai). Tyrimu atskleista, kad piktnaudžiavimas internetu sukelia sveikatos, socialinių ir mokymosi problemų paauglių gyvenime. Nustatyta, kad piktnaudžiavimo internetu prevencija dažniausiai vykdoma grupės lygmeniu per pokalbius klasės valandėlių metu, vykdant programą „Saugesnis internetas“, atliekant tyrimus mokykloje, tuo tarpu individualiu ir bendruomenės lygiais prevencija vykdoma retai. Piktnaudžiavimo internetu prevencijos mokykloje nepakanka dėl abejingo mokyklos bendruomenės požiūrio į šią problemą, didelio pedagogų krūvio, metodinių priemonių ir pedagogų kompetencijos stokos. [Iš leidinio]

ENIn the present article educators’ activity, implementing the prevention of teenagers’ internet overuse, is discussed. In order to reveal the problem under research, the qualitative research (partially-structured interview) was pursued. 15 educators (social educators and class teachers) participated in the research. The research has revealed that internet overuse arouses health, social and learning problems in teenagers’ lives. It has been determined that the prevention of internet overuse is usually implemented on a group level, in the form of conversations during classtimes, participating in the program “Safer Internet”, performing researches at school, while prevention is rarely implemented on individual and community levels. The prevention of internet overuse at school is not satisfactory because of the indifferent attitude of school community towards this problem, huge pedagogical workload, methodological means and the lack of educators’ competences. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44951
Updated:
2018-12-17 13:26:02
Metrics:
Views: 7    Downloads: 4
Export: