Linear composing strategies in arrangements of Lithuanian traditional songs by Mikalojus K. Čiurlionis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Linear composing strategies in arrangements of Lithuanian traditional songs by Mikalojus K. Čiurlionis
Alternative Title:
M.K. Čiurlionio lietuvių liaudies dainų išdailų linearinės komponavimo strategijos
In the Journal:
Muzikos komponavimo principai. 2015, T. 15, p. 118-123. Melodijos fenomenas
Keywords:
LT
Lietuvių muzikos aranžuotės; Lietuvių tradicinės muzikos aražavimas; Linearinio komponavimo strategijos; Linearinės komponavimo strategijos ir technikos; Lineariškumas; M.K.Čiurlionio muzika; Technikos; XX a. muzikos inovacijos; XX a. muzikos naujovės; Čiurlionio muzika.
EN
20 century music inovations; 20th century musical inovations; Linear composing strategies; Linearity; Lithuanian traditional music arrangements; M.K.Ciurlionis music; Techniques; Čiurlionis music.
Summary / Abstract:

LTLiaudies dainų išdailos chorams a cappella ar fortepijonui solo sudaro visuomeniškai ir didaktiškai svarbų M. K. Čiurlionio (1875-1911) kūrybinio palikimo sandą. Inspiruotos nacionalinio atgimimo reikmių,jos rodo ryžtingą kompozitoriaus apsisprendimą aktyviai darbuotis politinio Lietuvos atgimimo labui, kurti ir plėtoti nacionalinę muziką ir dailę. Šie kūriniai, be visuomeninės jų svarbos, yra ir vertingas tyrimo objektas, atskleidžiantis netradicines, neretai inovatyvias kompozitoriaus kūrybines strategijas. Kiekvienoje iš šešiasdešimties kompozitoriaus liaudies dainų aranžuočių vaikų, vyrų ar mišriems chorams bei keturiasdešimtyje išdailų fortepijonui matome tradicinių melodijų ir skirtingų komponavimo idėjų bei plėtojimo principų sintezę. įdomiausios šių kompozicijų - tos, kuriose vyrauja linearinės muzikinės minties plėtotės strategijos. Išlaikydamas nekintamą liaudies dainos melodiją, kompozitorius kuria palydimuosius bakus pasitelkdamas dešimtis skirtingų polifoninių raiškos priemonių. Straipsnyje aptariamos M. K. Čiurlionio taikomos kontrapunkto priemonės, lineariškai sugretinančios skirtingos sandaros muzikines struktūras, - tai diatonika ir chromatika, diatonika ir dirbtinės dermės, politonalumas, garsų serijos ir kt.; jos kardinaliai keičia garsinę raišką, atveria kelią muzikos kalbos inovacijoms ir pozicionuoja M. K. Čiurlionį greta pačių ryškiausių XX a. pradžios muzikos novatorių. [Iš leidinio]

ENThe arrangements of traditional Lithuanian songs for choirs and piano solo by M. K. Čiurlionis (1875-1911) constitute socially and didactically important part of the composer’s legacy. Meeting the needs of the national movement at the beginning of the 20th century they played an important role showing the composer’s strong will to take an active part in the political revival of Lithuania, contributing to the development of professional arts and musical culture. Apart of the historically important social functions the arrangements of traditional songs are an interesting research object representing the innovative composing strategies of the composer. Over sixty traditional songs arranged for mixed and men’s choirs and forty compositions for piano solo are known. Both could be treated as presenting a synthesis of traditional times with different composing ideas and developing principles. [...] The aim of the research is to turn attention to various techniques and strategies of times arrangement and to present a draft typology of the linear composing ideas. The methodological approach is based on the musical analysis of the composer’s works. [From the publication]

ISSN:
2351-5155
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59363
Updated:
2021-02-23 13:32:53
Metrics:
Views: 57
Export: