Sprachwandeltypen im litauisch-slavischen Kontakt : ein Überblick

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Sprachwandeltypen im litauisch-slavischen Kontakt: ein Überblick
Alternative Title:
Gramatinės sandaros kitimo būdai lietuvių ir slavų kalbų kontaktų sąlygomis: apžvalga
In the Book:
Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos. Vilnius: Versmė, 2014. P. 196-217
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Gramatinimas; Kalbos keitimasis; Lietuvių ir slavų kalbų kontaktai; Slavų kalbos, baltų kalbos, lietuvių kalba, gramatikalizacija, kalbų kontaktai, arealinė kalbotyra, kalbų raidos procesai; Areal linguistics; Baltic languages; Grammaticalization; Language change; Language contacts; Language history; Lithuanian-Slavic language contact; Slavic languages.
Keywords:
LT
Gramatinimas; Kalbos keitimasis; Lietuvių ir slavų kalbų kontaktai; Slavų kalbos, baltų kalbos, lietuvių kalba, gramatikalizacija, kalbų kontaktai, arealinė kalbotyra, kalbų raidos procesai.
EN
Areal linguistics; Grammaticalization; Language change; Language contacts; Language history; Lithuanian-Slavic language contact; Slavic languages.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami istoriniai lietuvių kalbos gramatinės sandaros pokyčiai ir keliamas klausimas, kokią jų dalį palyginti su kitais kalbos struktūros kaitos procesais užima gramatinimo tikrąja prasme reiškiniai. Tam tikslui, remiantis visų pirma Chr. Lehmann'o darbais, trumpai pristatoma diachroninių gramatinių procesų ir jų padarinių klasifikacija bei apibrėžimai. Toliau nagrinėjami konkretūs lietuvių kalbos istorijoje įvykę gramatinės sandaros pokyčiai. Siekiama nustatyti, kuriuos jų galima paaiškinti lietuvių kalbą supusių ar supančių slavų kalbų (ar tarmių) įtaka. Prieinama prie išvados, kad gramatinimo reikšmė lietuvių ir gretimų slavų kalbų gramatinės sandaros pokyčiams apskritai buvusi labai maža, ir todėl nė vienas iš jo nedaugelio atvejų negali būti paaiškintas tiesiogine slavų kalbų (ar tarmių) įtaka. [Iš leidinio]

ISBN:
9789955589990
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59271
Updated:
2021-02-11 11:53:27
Metrics:
Views: 11
Export: