Vilniaus mecenatas Juozapas Montvila

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus mecenatas Juozapas Montvila
Keywords:
LT
Juozapas Montvila; Lietuvos lenkų kultūra; Mecenatystė; Meno ir mokslo muziejaus draugija; Mokslo bičiulių draugija; Vilnius.
EN
Art and Science Museum Society; Friends of Science Society; Jozef Montwill; Juozapas Montvila; Philantrophy; Polish culture in Lithuania; Vilnius.
Summary / Abstract:

LTJuozapas Montvila (1850–1911 m.) buvo žymus Vilniaus mecenatas, filantropas. Jis aktyviai dalyvavo Vilniaus kultūriniame gyvenime. Todėl Montvilos nuveiktus darbus svarbu įvertinti. Šiame straipsnyje aptariama jo filantropinė veikla, kultūrinės nuostatos. Montvila buvo kilęs iš Lietuvos bajorų luomo, tad savo patriotiškumą išreikšdavo ugdydamas lenkakalbę kultūrą. Jis finansavo Vilniaus romantizmo poetui Adomui Mickevičiui skirto paminklo, atidengto 1898 m., statybą. Tačiau intensyviausiai savo filantropinę veikla Montvila ėmė plėtoti 1905 m. Tam sąlygas sudarė Rusijos imperijoje išplitęs liberalizacijos procesas, leidęs plėtoti nacionalines kultūras. Montvila priklausė kelioms lenkakalbėms draugijoms, puoselėjusioms meną ir mokslą. Pats jis Vilniuje įkūrė muzikinę–vokalinę draugiją „Liutnia“, taip pat įvairias katalikiškas, labdaringas organizacijas. Visgi labiausiai Montvila prisidėjo prie Vilniaus dailės ir architektūros plėtros. Tai jis darė burdamas ir remdamas jaunus menininkus, amatininkus. Tokią Montvilos veiklą inspiravo Europoje paplitęs „Meno ir amatų“ judėjimas, kurio paveiktas Montvila tikėjo galįs prisidėti prie liaudies gyvenimo lygio kėlimo Lietuvoje. Judėjimo pagimdytas moderno stilius buvo naujųjų Europos kapitalistų stilius. Montvila tapo vienu iš jo rėmėjų. Užsiimdamas įvairia veikla jis nesivėlė į politines peripetijas, tačiau siekė būti naudingas visuomenei. Staigi mirtis neleido Montvilai įgyvendinti dalies planų. Tačiau jo indėlis į to meto Vilniaus visuomeninį gyvenimą buvo didžiulis. Montvilos remti menininkai pasirūpino jo atminimo įamžinimu.

ENJuozapas Montvila (1850-1911) was a famous patron and philanthropist of Vilnius. He actively participated in the city's cultural life. Therefore, it is important to evaluate his finished works. This article discusses his philanthropic activities, cultural provisions. Montvila belonged to the Lithuanian nobility, therefore, he expressed his patriotism through developing the Polish culture. He funded the creation of a monument for the Vilnius romanticism poet Adomas Mickevičius that was opened in 1898. However, his most active philanthropic period was after 1905. The conditions for that by the liberalization that spread in the Russian Empire, which allowed the development of national cultures. Mantvila belonged to a couple of Polish-speaking fellowships that cherished art and science. He created a musical–vocal fellowship "Liutnia", various catholic and charitable organizations. However, Montvila mostly worked with the development of Vilnius art and architecture. He did that by finding and sponsoring young artists and craftsmen. Montvila was inspired to do so by the European movement of "Arts and crafts", and he believed that this way he can add to raising the level of the folk life in Lithuania. The modern style that was born out of the movement became the style of the new European capitalists. Montvila became one of its sponsors. He did not get involved in political peculiarities while participating in various activities, but just tried to be beneficial to the society. Sudden death prevented Montvila from implementing some of these plans. However, his contribution to public life in Vilnius was huge. Artists, who were sponsored by Montvilas, ensuring his commemoration.

ISBN:
9955475102
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59168
Updated:
2020-10-20 11:03:04
Metrics:
Views: 18    Downloads: 8
Export: