Savitas kalbinis reiškinys šiauliškių plote (remiantis LKA punkto nr. 73 medžiaga)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savitas kalbinis reiškinys šiauliškių plote (remiantis LKA punkto nr. 73 medžiaga)
Alternative Title:
Peculiar linguistic phenomenon in the area of Šiauliškiai (according to data of point No. 73 of the Atlas of the Lithuanian Language)
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2016, t. 74, p. 175-193
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pirmą kartą mokslo visuomenei pristatomas emfatinės dalelytės -agei ir jos variantų -agė, -agi vartojimas su veiksmažodžiais ir kitomis kalbos dalimis. Šis lokalusis kalbos reiškinys aptiktas 2013 m. lauko ekspedicijos metu vakarų aukštaičių šiauliškių (trumpinama - VAŠ) Lietuvių kalbos atlaso punkte Nr. 73 (Dargaičiai)). Nurodomos galimos tokio kalbinio reiškinio susiformavimo ir vartojimo priežastys. Aptariamos kai kurios šnektos įrašuose pastebėtos VAŠ kalbinės ypatybės ir tarmių sąveikos apraiškos, paminėtos lietuvių dialektologų darbuose jau XX a. 6-7-ame dešimtmetyje. Priedų medžiaga papildo straipsnio tekstą. [Iš leidinio]

ENThe article is the first-time presentation of the use of emphatic particle -agei and its variants -agė, -agi in combination with verbs and other parts of speech to the scientific community. This local linguistic phenomenon was discovered in the course of fieldwork carried out in 2013 in Point No. 73 of the Atlas of the Lithuanian Language (hereinafter - ALL), which marks the Western Aukštaitian subdialect of Šiauliškiai (hereinafter - VAŠ) (Dargaičiai). It specifies the likely reasons behind the formation and use of such a linguistic phenomenon. Certain linguistic peculiarities of VAŠ and the manifestations of cross-dialectal interaction observed in the records of the subdialect and mentioned in the works of Lithuanian dialectologists as far back as the 1950s-1960s are discussed. The material of the supplements is a valuable contribution to the text of the article. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59094
Updated:
2018-12-17 14:06:52
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: