[Juozas Balčikonis ir didysis "Lietuvių kalbos žodynas"] : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
[Juozas Balčikonis ir didysis "Lietuvių kalbos žodynas"]: recenzija
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2014, t. 70, p. 212-227
Keywords:
LT
Aldonas Pupkis. Juozas Balčikonis ir didysis Lietuvių kalbos žodynas.
Summary / Abstract:

LTAldonos Paulauskienės recenzijoje aptariama Aldono Pupkio monografija “Juozas Balčikonis ir Didysis lietuvių kalbos žodynas” (Vilnius, 2013). A. Pupkio panaudota archyvinė medžiaga papildo mūsų supratimą apie Juozo Balčikonio darbą ir idėjas, apie natūralų laipsnišką žodyno rašymo instrukcijos atsiradimą, ir tuo būdu monografijos tekstas pasidaro panašus į žodyno rašymo istoriją. Gal būtent todėl gali pasirodyti, kad būtų tinkamas ir monografijos pavadinimas „Didžiojo „Lietuvių kalbos žodyno“ istorija“. Bet tai nėra visa istorija. Recenzijoje paminima, kad būtų buvę gerai, jog būtų suregistruotos ir paaiškintos žodžių gramatinių charakteristikų ir leksinių reikšmių hierarchijos nustatymo klaidos. Monografijos autoriaus A. Pupkio įdirbis rengiant J. Balčikonio rinktinius raštus, žodyno bendradarbių atsiminimai ir archyvinė medžiaga, pateikta chronologine tvarka, rodo tikrą žodyno kūrimo vaizdą nuo pat pradžių. Tačiau norėtųsi kiek kitokio rašymo skyrelyje „Bolševikinės cenzūros gniaužtuose“, kad jaunesniems, tais laikais dar negyvenusiems kalbininkams nepasirodytų, jog tada be jokios priežasties „savi šaudė į savus“. Problemiškiausiu laikytinas monografijos skyrius „Teoriniai „Lietuvių kalbos žodyno“ klausimai“. Be jokios abejonės, reikia pripažinti, kad ne kiekvienas taip plačiai ir išsamiai galėtų parašyti apie J. Balčikonio triūsą ir vargus dedant lietuvių leksikografijos pamatus, ypač apie tokį platų jo leksikografinio darbo kontekstą. J. Balčikonio nuopelnus lietuvių kalbotyrai ir kultūrai A. Pupkis yra parodęs ir kitais savo darbais.

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58988
Updated:
2018-12-17 13:52:56
Metrics:
Views: 23    Downloads: 4
Export: