Dobór haseł w części polskiej słownika Konstantego Szyrwida

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Dobór haseł w części polskiej słownika Konstantego Szyrwida
Alternative Title:
  • Entry selection in the Polish part of Konstanty Szyrwid’s dictionary
  • Leksikografinių straipsnių atranka lenkiškojoje Konstantino Sirvydo žodyno dalyje
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Senieji raštai; Konstantinas Sirvydas; Vokiečių-lietuvių kalbų žodynai; Leksikografiniai šaltiniai; Prūsų Lietuvos leksikografijos šaltiniai; Rytprūsių žodynai; Sirvydo žodynas; Old writings; German-Lithuanian dictionaries; Dictionary of Konstantinas Sirvydas; Eastern Prussia's dictionaries; Lexicographic sources of Prussian Lithuania; Lexikographic sources.
Keywords:
LT
Leksikografija / Lexicography; Rytprūsių žodynai; Senieji raštai; Sirvydo žodynas; Vokiečių-lietuvių kalbų žodynai.
EN
Dictionary of Konstantinas Sirvydas; Eastern Prussia's dictionaries; German-Lithuanian dictionaries; Lexicographic sources of Prussian Lithuania; Lexikographic sources; Old writings.
Summary / Abstract:

LTKonstantino Sirvydo trikalbis lenkų-lotynų-lietuvių žodynas, kuriame pirmą kartą atsiranda lietuviškoji dalis, Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje suvaidino ypatingai svarbų vaidmenį. Nors lenkų leksikografijai šis šaltinis yra kiek mažiau reikšmingas, jis liudija svarbų socialinės ir politinės istorijos bei dviejų tautų - lietuvių ir lenkų, kai jos priklausė vienai - Abiejų Tautų Respublikai - kultūrų istorijos laikotarpį. [...] Straipsnyje aprašomi leksikografinių straipsnių parinkimo metodai lenkiškojoje trečiojo K. Sirvydo žodyno leidimo dalyje. Po lenkiškosios pateikiama lotyniškoji, o po to ir lietuviškoji žodyno dalis. Straipsnyje pateikiamos pastabos grindžiamos 1979 metų leidimu, kurį remdamasis gerai išsilaikiusiu trečiuoju Dictionarium trium linguarum leidimu (Vilnius, 1642) parengė Kazys Pakalka. Kadangi 1642 metų leidime pasikliaujama pirmuoju G. Knapskio žodyno leidimu, vertėtų palyginti visą leksikografinių straipsnių sąrašą tiek G. Knapskio, tiek K. Sirvydo žodyne. Taip būtų galima išsamiai aprašyti lemų parinkimo kriterijus, K. Sirvydo taikytus sudarant lenkiškąją darbo dalį, ir pasakyti, kuriuos tiksliai leksikografinius straipsnius jis nusprendė įtraukti ir kuriuos praleisti. Siekiant pernelyg neišsiplėsti, straipsnyje apsiribojama keletu pavyzdžių. Lyginamoji pasirinktų leksikografinių straipsnių ir leksinių laukų analizė G. Knapskio (1621, pirmasis leidimas) ir K. Sirvydo žodynuose leido autorei nustatyti bendrąsias tendencijas ir lietuvių leksikografo taikytus kriterijus leksikografiniams straipsniams atrinkti Thesaurus medžiagoje, taip pat apibrėžti K. Sirvydo pateikiamų variantų apimtį. [...]. [Iš leidinio]

EN[...] The paper describes entry selection methods used for compiling the Polish section of the third edition of K. Szyrwid’s dictionary; the Polish section is subsequently followed by two other sections: Latin and Lithuanian. The paper focuses on the 1979 edition, which was prepared by Kazys Pakalka on the basis of the well-preserved third edition of the Dictionarium trium linguarum (Vilnius 1642). Since the 1642 edition relied strongly on the first edition of G. Knapski’s dictionary, it is worth comparing full entry lists in G. Knapski’s and K. Szyrwid’s dictionaries. The comparison would help to fully describe the criteria of entry selection in the Polish section of K. Szyrwid’s work, and to be able to precisely identify the entries which K. Szyrwid chose to include and the entries which were omitted. For the sake of brevity, the paper only deals with selected examples. A comparative analysis of the chosen entries and lexical fields as presented in G. Knapski’s (1621; first edition) and K. Szyrwid’s dictionaries allows the author to outline general tendencies and criteria applied by the Lithuanian lexicographer while selecting the entries from the material provided in the Thesaurus and to define the scope of alternations introduced by K. Szyrwid. [...]. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58572
Updated:
2022-01-16 15:42:43
Metrics:
Views: 14
Export: