The Language of research: argument metaphors in English and Lithuanian

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Language of research: argument metaphors in English and Lithuanian
Alternative Title:
Mokslinių tyrimų diskursas: argumentų metaforizacija anglų ir lietuvių kalbose
In the Journal:
Vertimo studijos. 2011, t. 4, p. 46-60
Keywords:
LT
Akademinis diskursas; Argumentas; Kognityvinė lingvistika; Konceptualiosios metaforos; Konceptualiosios metaforos teorija; Metafora; Mokslinė kalba; Moksliniai tekstai; Tekstynas.
EN
Academic discourse; Academic texts; Argument; Cognitive linguistics; Conceptual metaphors; Conceptual theory of metaphor; Corpus; Metaphor; The language of research.
Summary / Abstract:

LTTradicinėje lingvistikoje mokslinis tekstas laikomas iš esmės nemetaforiniu, nes tai prieštarautų esminiam mokslo siekiui ieškoti tiesos ir ją adekvačiai pateikti skaitytojui. Tokį požiūrį lemia tradicinis metaforos supratimas, kai ji laikoma teksto „pagražinimu“, vaizdine priemone, dėl to esą vartojama tik grožiniame tekste. Kognityvinės lingvistikos, ypač konceptualiosios metaforos teorijos kūrėjai metaforą supranta kitaip – kaip vienos srities suvokimą per kitą sritį, kai pirmoji yra suvokimo tikslas, o antroji – suvokimo šaltinis; šis suvokimas vyksta remiantis žmogaus patirtimi, kuri atsispindi kalboje ir kitose žmogaus pažinimo srityse. Remdamiesi šia metaforos samprata, mokslininkai išsiaiškino, kad mokslinis tekstas yra vienas labiausiai metaforizuotų. Šio tyrimo tikslas – atskleisti mokslinių tekstų metaforizacijos polinkius anglų ir lietuvių kalbomis kontekstuose, kuriuose aptinkama lema „argument“, ypač dažnai pasitaikanti akademiniame diskurse. Duomenys tyrimui surinkti iš Britų nacionalinio tekstyno (BNC) ir lietuvių akademinės kalbos tekstyno (CoraLit). Tyrimas grindžiamas Charles’o Fillmore’o interpretacinių rėmų teorija ir jos pagrindu George’o Lakoffo sukurta konceptualiosios metaforos teorija. Rezultatai rodo, kad tiek angliškuose, tiek lietuviškuose tekstuose išryškėja iš esmės tos pačios metaforos: TYRIMAS / ARGUMENTAS YRA OBJEKTAS / DAIKTAS, TYRIMAS / ARGUMENTAS YRA PASTATAS, TYRIMAS / ARGUMENTAS YRA ŽMOGUS, TYRIMAS / ARGUMENTAS YRA ŽODINĖ (SAKYTINĖ) KOMUNIKACIJA. Jų realizacija anglų ir lietuvių kalbomis turi panašių ir skirtingų bruožų, atsispindinčių junglumo modeliuose. Lietuvių kalba labiau linkstama argumentą konceptualizuoti kaip daiktą, o anglų – kaip žmogų.Manytina, kad „atkoduoti“ metaforinius įvaizdžius ir parinkti konkrečiai kultūrai būdingus junglumo modelius ypač aktualu vertėjams. [Iš leidinio]

ENThe paper sets out to examine the lemma argument in English and Lithuanian academic discourse. Supporting the claim that academic discourse is largely metaphorical, the present investigation is driven by the conceptual theory of metaphor and aims to uncover the metaphors manifested in the contexts of argument/s and argumentation. The data has been collected from the academic section of the British National Corpus (BNC) and the Corpus of Academic Lithuanian (CoraLit). The results have demonstrated that English and Lithuanian share a number of metaphors, such as RESEARCH / ARGUMENT IS AN OBJECT, RESEARCH / ARGUMENT IS A BUILDING / STRUCTURE, RESEARCH / ARGUMENT IS A PERSON, RESEARCH / ARGUMENT IS VERBAL COMMUNICATION and some others. However, the image rendered by the argument in both languages seems to be different – English gives preference to the "embodied" argument, whereas Lithuanian is more confined to treating it as an object. The research has also uncovered interesting language-specific realisation of all metaphors. [From the publication]

ISSN:
2029-7033
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58454
Updated:
2020-04-04 22:08:14
Metrics:
Views: 23    Downloads: 8
Export: