Lietuvos ir Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos aktualijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ir Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos aktualijos
Alternative Title:
Topicalities of the reorganization of Lithuanian and Šiauliai comprehensive schools network
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 79, p. 104-109
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Pagrindinis ugdymas / Basic Secondary Education.
Summary / Abstract:

LTBendrojo lavinimo institucijų tinklo 1999-tųjų metų pertvarkų gairės sąlygojo Lietuvos švietimo sistemos pertvarkos tendencijas. Kiti du po jų einantys etapai yra charakteringi mokyklų tinklo pertvarkos procesui: 1) 1999-2005 m. – pradinių ir pagrindinių mokyklų tinklo pertvarka pereinant prie dešimtmečio pagrindinio mokymo ir profilinio mokymo vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose, 2) 2005-2010 m. – visų bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tipų išgryninimas ir suderinimas tarpusavyje pagal numatytą struktūrą. Nuo 2006 m. bendrojo lavinimo programa diegiama tik gimnazijose ir profesinėse mokyklose. Vidurinės mokyklos reorganizacija į pagrindinę mokyklą arba gimnaziją yra numatyta Strateginio pasiruošimo Lietuvos švietimo vystymuisi 2003-2012 metais projekte. Šis dokumentas įteisino 3 etapų Lietuvos bendrojo lavinimo struktūrą (pradinė mokykla, pagrindinė mokykla, gimnazija), elementus, kuriuos galima jungti į išvien veikiančias struktūras. Bendrojo lavinimo mokyklų 2001-2004 metų konspektų ataskaitų statistiniai duomenys buvo apjungti tyrimo metu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendrojo lavinimo mokyklos; Šiauliai.

EN1999 benchmarks of the reorganization of general education institutions network determined the tendencies of the reorganization of Lithuanian education system. The following two stages are characteristic of the process of the reorganization of schools network: 1) 1999–2005 – the reorganization of primary and basic schools network switching to decennial basic and profile teaching at secondary education schools, 2) 2005-2010 – the purification of all types of comprehensive education institutions and their coordination interdependently according to the intended structure. Since from 2006 onwards the programme of secondary education will be implemented only at gymnasiums and professional schools, the reorganization of secondary school into a basic school or gymnasium is intended in the project of Strategic Provisions for Lithuanian Education Development for 2003-2012. This document validated a three-stage Lithuanian comprehensive education structure (primary school, basic school, gymnasium), the elements of which may join into associated formations. Statistic data of the reports of 2001-2004 summaries of Lithuanian and Siauliai comprehensive schools were united during the research. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Pokyčiai organizacijose: priežastys, valdymas, pasekmės / Povilas Zakarevičius. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2003. 175 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5838
Updated:
2018-12-17 11:39:25
Metrics:
Views: 17
Export: