Klastotų popierinių pinigų cirkuliacija XIX a. II pusėje Vilniaus gubernijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klastotų popierinių pinigų cirkuliacija XIX a. II pusėje Vilniaus gubernijoje
Alternative Title:
Circulation of counterfeit money in the second half of the 19th century in Vilnius province
In the Journal:
Numizmatika. 2006, t. 4-5, p. 125-155
Keywords:
LT
19 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Pinigai. Valiuta / Money. Currency.
Summary / Abstract:

LTXIX a. pradžioje suintensyvėjo padirbtų popierinių pinigų ir monetų cirkuliacija Rusijos Imperijoje. Imperijos monetas, o vėliau ir asignacijas bei kreditinius bilietus ėmė padirbinėti įvairių socialinių sluoksnių atstovai. Negausioje istoriografijoje, skirtoje XIX a. Rusijos Imperijos pinigų istorijos tyrimams, klastotų atsiskaitymo priemonių apyvarta nagrinėta tik bendrame finansų klastojimo problematikos tyrimų kontekste. Pinigų klastojimo reiškinys lietuviškose gubernijose iki šiol dar nesulaukė tyrinėtojų dėmesio. Straipsnyje autorius siekia glaustai įvertinti rašytinius šaltinius apie pinigų klastojimo reiškinio dinamiką Vilniaus gubernijoje XIX a. ir įvesti juos į mokslinę apyvartą. Taip pat ištirti nežymią pinigų klastojimo reiškinio sritį ir pinigų klastotojų veiklos rezultatą: nustatyti kokių nominalų ir metų netikros asignacijos plito XIX a. viduryje ir antroje pusėje tarp Vilniaus gubernijos gyventojų ir kokiame areale išplisdavo to paties klastotojo produkcija. Straipsnio gale yra pateikiamos lentelės su vaizdiniais tyrimo rezultatais. Bendrame XIX a. pinigų klastojimo ir jų cirkuliacijos kontekste asignacijų ir kreditinių bilietų klastojimas amžiaus pradžioje buvo kur kas retesne nusikaltimo forma nei monetų padirbinėjimas. Klastotojų „produkcija“ dažniausiai buvo paskleidžiama Vilniuje, žymiai rečiau ji buvo platinama apskričių centruose ir mažesniuose miesteliuose bei artimiausiuose jų apylinkėse.Reikšminiai žodžiai: Popieriniai pinigai; Cirkuliacija; Klastotės; Vilniaus gubernija; Circulation; Banknotes; Counterfeit; Vilnius Gubernya.

ENAt the beginning of the 19th century circulation of counterfeit money and coins in the Russian Empire intensified. Representatives of various social strata started forging coins of the Empire and later assignation and credit papers. In scarce historiography devoted to the investigations into the history of money of the Russian Empire of the 19th century circulation of counterfeit money was studied within the context of investigations into the problems of general forgery of finances. The phenomenon of money forgery in Lithuanian provinces has not been investigated thoroughly thus far. In the article the author seeks to evaluate written sources about the dynamics of the phenomenon of money forgery in Vilnius province in the 19th century. Also, attempts are made to study an insignificant sphere of the phenomenon of money forgery and the result of the activities of money forgers: to establish of what denominations and years counterfeit assignations spread in the middle and the second half of the 19th century among the residents of Vilnius province and in what geographical range production of the same forger spread. At the end of the article tables with visual results of the investigation are presented. Within a general context of money forgery and its circulation in the 19th century forgery of assignations and credit papers was a much rarer form of crime than forgery of coins. “Production” of forgers most often was distributed in Vilnius, it was much rarer disseminated in district centres and smaller towns and their nearest environs.

ISSN:
1392-8570
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5826
Updated:
2018-12-17 11:48:15
Metrics:
Views: 32    Downloads: 12
Export: