Edukologinių tyrimų objekto samprata : profesoriaus Broniaus Bitino koncepcija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Edukologinių tyrimų objekto samprata: profesoriaus Broniaus Bitino koncepcija
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 83, p. 25-34
Vėliau paskelbta leidinyje: Žmogaus pašaukimas - tapti žmogumi / Ona Tijūnėlienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009
Keywords:
LT
Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje rašoma apie profesoriaus B.Bitino mokslinių interesų kryptis, jo darbo produktyvumą pasirinktose srityse. Pagrindinis straipsnio uždavinys – išryškinti mokslininko indėlį į edukologinių tyrimų metodologiją ir išsamiau aptarti edukologinių tyrimų objekto sampratą. Atskleidžiamas profesoriaus koncepcijos originalumas, modernumas, logiškumas. Aptariama, kad mokslininkas, taikydamas idealizacijos principą parodo ugdymo struktūrą, priežastinius komponentų ryšius ir tai, jog kiekvienas komponentas gali būti savarankiškas mokslinio tyrimo objektas. Straipsnyje akcentuojami pradedantiems tyrėjams aktualūs edukologinių tyrimų objekto koncepcijos aspektai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Objektas; Objektų įvairovė; Edukologiniai tyrimai; Ugdymas; Ugdymo struktūra; Tyrimo lygiai.

ENThis article deals with directions in scientific interests of Professor B. Bitinas, productivity of his work in the chosen sphere. The main goal of the article is to elucidate the scientist’s contribution to methodology of educational investigations and to discuss the conception of the subject of educological investigations in more detail. Originality, modernism, logics of the Professor’s conception is revealed. It is shown that the scientist in applying the principle of idealisation revealed the structure of education, causative relations between its components and the fact that every component could be an independent subject of investigation. The article accentuated aspects of the conception of the subject of educological investigations that are of significance to the beginning investigators.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5790
Updated:
2018-12-17 11:48:14
Metrics:
Views: 19    Downloads: 2
Export: