Kad nusikaltimai neapsimokėtų : tradiciniai ir modernūs turto konfiskavimo mechanizmai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kad nusikaltimai neapsimokėtų: tradiciniai ir modernūs turto konfiskavimo mechanizmai
Alternative Title:
Cutting off criminal gain: classic and modern ways to confiscate proceeds of crime
Publication Data:
Vilnius : Justitia, 2014.
Pages:
420 p
Notes:
Kiti autoriai: Bartautė Čepytė, Mindaugas Girdauskas, Aistė Medelienė, Matas Mulevičius, Rimantas Simaitis, Tautvydas Žėkas. Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Konstituciniai turto konfiskavimo aspektai — Aktualios konstitucinės vertybės, principai ir turto konfiskavimo mechanizmai jų kontekste — Turto konfiskavimo proporcingumas: materialinis aspektas. Proporcingumo vertinimo metodologiniai klausimai — Turto konfiskavimo proporcingumas: procesinis aspektas — Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos procesiniai reikalavimai turto konfiskavimui — Lietuvos Respublikos Konstitucijos procesiniai reikalavimai turto konfiskavimui — Turto konfiskavimas tarptautinėje ir Europos Sąjungos teisėje — Turto konfiskavimas tarptautinėje teisėje — 1988 m. gruodžio 9 d. Jungtinių Tautų Organizacijos konvencija „Dėl kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta“ (toliau vadinama – 1988 m. JT konvencija) — 1990 m. lapkričio 8 d. Europos Tarybos konvencija „Dėl pinigų išplovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo“ (toliau vadinama – 1990 m. Konvencija) — 2000 m. gruodžio 12 d. Jungtinių Tautų konvencija prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą (toliau vadinama – 2000 m. JT konvencija) — 2003 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją (toliau vadinama – 2003 m. JT konvencija) — Tarpvyriausybinių organizacijų (FATF ir MONEYVAL) ir Pasaulio banko bei Jungtinių Tautų iniciatyvos StaR rekomendacijos ir vertinimai — Turto konfiskavimas Europos Sąjungos teisėje — Pamatinis sprendimas 2001/500/TVR dėl pinigų plovimo — Pamatinis sprendimas 2005/212/TVR dėl konfiskavimo — Pasiūlymas dėl Direktyvos dėl įšaldymo ir turto konfiskavimo baudžiamosiose bylose — Europos Komisijos komunikatas „Pajamos iš organizuoto nusikalstamumo: užtikrinkime, kad nusikalsti nebūtų pelninga“ — Turto konfiskavimas Europos Sąjungos valstybėse — Išplėstinės turto konfiskavimo galios Europos Sąjungos valstybėse —Turto konfiskavimas civiliniame procese — Konfiskavimo civiliniame procese esmė, ypatumai ir santykis su baudžiamuoju procesu — Konfiskavimo civiliniame procese poreikis, perspektyvos ir reguliavimo gairės Lietuvoje — Neteisėtai įgyto turto paėmimas mokestinėmis priemonėmis — Mokestinių priemonių neutralumo turto kilmės atžvilgiu principas — Neaiškios kilmės pajamų apskaičiavimo bendrosios nuostatos — Mokesčio bazės apskaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą — Ne bis in idem principo mokestinis aspektas — Mokestinių priemonių ir turto konfiskavimo santykis — Išvados — Šaltiniai — Summary.
Keywords:
LT
Jungtinė Karalystė (Didžioji Britanija; Great Britain; United Kingdom, UK, GB); Lietuva (Lithuania); Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Tarptautinė teisė / International law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTŠio tyrimo tikslas – moksliškai apibrėžti efektyvios ir su žmogaus teisių apsaugos standartais suderinamos turto konfiskavimo teisinių mechanizmų sistemos Lietuvoje gaires. Tikslo siekiama įgyvendinant keletą uždavinių: 1) atlikti fundamentalią ir sisteminę aktualių konstitucinių vertybių bei principų analizę, 2) apibrėžti teisinių turto konfiskavimo mechanizmų sistemą, parodyti kiekvieno jos elemento ypatumus, pranašumus ir trūkumus, parodyti šių elementų tarpusavio ryšius, 3) apibendrinti tarptautinę, Europos Sąjungos, tarpvyriausybinių organizacijų, Europos Sąjungos valstybių narių patirtį, taip pat 4) Lietuvos patirtį kuriant ir taikant turto konfiskavimo mechanizmus, išskirti esmines problemas bei idėjas, kaip jas būtų galima spręsti ir įvertinti. Siekiant minėto tikslo buvo naudojami įvairūs metodai, tiek fundamentalūs, tiek taikomieji. Vienu iš fundamentaliųjų metodų galima įvardyti vertybinį normatyvinį metodą, tai yra teisinių mechanizmų vertinimą konstitucinių vertybių ir principų šviesoje. Vertybiniai šio tyrimo išeities taškai – tai visuomenės apsaugos efektyvumo reikalavimas ir apsaugos priemonių proporcingumo principas. Taip pat svarbus sisteminis metodas, kuriuo remiantis kiekvienas teisinis mechanizmas ir netgi konstitucinis principas vertinamas kaip bendros mechanizmų ar principų sistemos elementas, kurio reikšmę lemia ne tik jo paties ypatumai, bet ir kiti sistemos elementai. Kiti metodai laikytini taikomaisiais.Tai teisinis dogmatinis metodas, kuriuo buvo tiriama formalioji teisinė aplinka (tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų reikalavimai, jų sistema, aukščiausių teisminių institucijų išaiškinimai), lyginamasis metodas, kuris padėjo identifikuoti problemas ir jų sprendimo būdus remiantis tarpvyriausybinių organizacijų ir užsienio valstybių patirtimi, teismų praktikos, praktikų ir mokslininkų interviu bei apklausos metodai, mokslinės ir praktinės literatūros analizė. Tyrimas apima informaciją (Lietuvos ir užsienio šalių įstatymų redakcijas ir kt.) iki 2013 metų rugsėjo 1 dienos, jeigu nėra nurodyta kitaip. [Iš įvado]Reikšminiai žodžiai: Turto konfiskavimas; Išplėstinis turto konfiskavimas; Konstitucija; EŽT konvencija; ES; Tarptautinė teisė; Confiscation of property; Extended confiscation of property; Constitution; Convention of EHR; EU; International law; Lithuania.

ISBN:
9789955616962
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57664
Updated:
2021-02-18 22:03:33
Metrics:
Views: 54    Downloads: 14
Export: