Restytucja poloników z Białorusi, Ukrainy i Litwy za Trzeciej Rzeczypospolitej

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Restytucja poloników z Białorusi, Ukrainy i Litwy za Trzeciej Rzeczypospolitej
In the Journal:
Studia Podlaskie. 2002, t. 12, p. 129-171
Keywords:
LT
Archyvai; Baltarusija; Kultūros paveldas; Kultūros politika; Lenkija; Lenkijos kultūros paveldas užsienyje; Lietuva; Polonika; Restitucija; Ukraina.
EN
Archives; Belarus; Cultural heritage; Cultural politics; Lithuania; Poland; Polish cultural heritage abroad; Polonica; Restitution; Ukraine.
Summary / Abstract:

LTKadangi laikoma, kad pilną suverenitetą Lenkija atgavo tik 1989 m. rugsėjo 12 d., kai susikūrė pirmoji nekomunistinė vyriausybė po II pasaulinio karo, tai sudarė prielaidas iš naujo valdžios institucijoms, archyvistams, bibliotekininkams ir muziejininkams kelti klausimus dėl praeityje prarastų polonikos kultūros vertybių vindikacijos ar nusikopijavimo. Daugelis Lenkijos ar su ja susijusių kultūros vertybių pastaraisiais šimtmečiais atsidūrė užsienio valstybių teritorijose, dėl to susirūpinta duomenų apie tai paieškomis, sukaupimu, dokumentavimu, atitinkamais moksliniais tyrimais, informacijos ir žinių apie lenkų kultūrinį palikimą užsienyje platinimu bei propagavimu. Stengtasi padėti lenkų emigracijos organizacijoms ir institucijoms, besirūpinančioms kultūriniu palikimu. Buvo remiami muziejai, bibliotekos ir archyvai šia kryptimi. Visą šį kompleksinį procesą bandoma aprėpti straipsnyje nagrinėjant Lenkijos aktyvumą Baltarusijoje, Ukrainoje ir Lietuvoje sprendžiant polonikų klausimus. Iškeliama Lenkijos valstybinių institucijų sudarytų tarptautinių sutarčių su minėtomis šalimis reikšmė. Susigrąžinti prarastas kultūros vertybes nėra lengva dėl įvairių teisinių, politinių ir kitų priežasčių. Lenkija pati turi kultūros vertybių, dėl kurių kitos šalys reiškia restitucinių pretenzijų. Daug daroma siekiant išsaugoti Lenkijai reikšmingą kultūrinį palikimą užsienyje, daryti jį prieinamą suinteresuotiems asmenims ir visuomenei. Nemažai nuveikta kopijuojant užsienyje svarbius archyvinius dokumentus, kurie po to perduoti Lenkijos archyvams ir kitoms institucijoms. Darbai tęsiami.

ISSN:
0867-1370
Related Publications:
Lietuvos kultūros vertybių kelionės iki 1990 m : praradimai ir sugrįžimai / Zigmantas Kiaupa. Vilnius : Versus aureus, [2006]. 141 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57445
Updated:
2020-08-03 18:55:07
Metrics:
Views: 23
Export: