Istorija Justinaus

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Istorija Justinaus
Alternative Title:
Justinus’ History
Editors:
  • Bončkutė, Roma, rengėjas, įvadas [cre, aui]
  • Daukantas, Simonas, vertimas [trl]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006.
Pages:
410 p
Series:
Simono Daukanto raštai
Notes:
Bibliografija išnašose.
Keywords:
LT
1 amžius; 2 amžius; 3 amžius; 19 amžius; Italija (Italy); Lietuva (Lithuania); Retorika / Rhetoric.
Summary / Abstract:

LTKnygoje pateikiamas iki šiol neskelbtas XIX a. viduryje Simono Daukanto parengtas visuotinės istorijos vertimas. Skelbiamas lotyniškas ir lietuviškas „Historya Justina“ tekstas su išsamiais Romos Bončkutės komentarais bei įvadiniu straipsniu. Įvadiniame straipsnyje aptariamas Simono Daukanto Antikos istoriko ir retorikos mokytojo, gyvenusio II–III amžiuje, Markaus Juniano Justino (Marcus Iunianus), Pompėjaus Trogaus (Gnaeus Pompeius Trogus, I a. pr. Kr.) istorijos Historiarum Philippicarum Pompei Trogi libri quadraginta quattuor santraukos vertimo šaltinis, vertimo istorija, rankraščių pobūdis. Pateikiamos žinios apie Gnėjų Pompėjų Trogų, vieną iš keturių žymiausių romėnų istorikų, kurio vardas rašomas greta Livijaus, Salustijaus, Tacito. Aptariamas Pompėjaus Trogaus gyvenimas ir kūryba. Plačiau nagrinėjama jo istorijos genezė bei idėjos. Toliau aptariamas Markaus Juniano Justino gyvenimas bei veikla. Pateikiami argumentai apie Justino epitomės, kurios teksto kalba, daugelį amžių žavėjo įvairių sričių skaitytojus ir buvo beveik etalonu, teksto datavimą, nagrinėjamos pagrindinės idėjos, kalbos pobūdis. Įvadiniame straipsnyje analizuojami Daukanto vertimo rankraščiai: juodraštis ir išlikusio švarraščio fragmentas. Straipsnyje nagrinėjamos vertimo aplinkybės, vertimo šaltinis bei rankraščių tekstologiniai, rašybos ir kalbos ypatybės, kurios leidžia patikslinti datavimą. Manoma, kad Daukantas su Justino veikalu turbūt susidūrė dar mokykloje, vėliausiai studijuodamas, o galėjo versti apie 1834–1836 m.Reikšminiai žodžiai: Justino istorija (Istorija Justinaus); Antika; Retorika.

ENThe book presents an unpublished translation of the world history prepared by Simonas Daukantas in the middle of the 19th century. The book publishes both the Latin and the Lithuanian text of Historya Justina, along with detailed commentaries and an introductory article by Roma Bončkutė. The introductory article discusses the source of Daukantas’ translation of the epitome of Gnaeus Pompeius Trogus’ (1st century BC) Historiae Philippicae by Marcus Junianius Justinus, a Latin historian and teacher of rhetoric who lived in 2nd-3rd centuries, the history of its translation, as well as the type of manuscripts. The article provides information about Trogus, one of the four famous Roman historians, whose name stands alongside Livy, Sallust, and Tacit. Trogus’ life and creation are discussed. The genesis and the ideas of his history are examined in more detail. Subsequently, the life and work of Marcus Junianius Justinus are discussed. The article presents arguments regarding the dating of Justinus’ epitome, the language of which was a source of fascination for readers in various disciplines for many centuries and served almost as an etalon, examines its main ideas and the style of its language. The introductory article analyses the manuscripts of Daukantas’ translation: the rough copy and a preserved fragment of the fair copy. The article examines the circumstances of the translation, the source of translation, as well as the textual, orthographical and linguistic characteristics of the manuscripts. It is believed that Daukantas probably began translating it in around 1834–1836.

ISBN:
9789955698197
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5732
Updated:
2020-08-03 08:54:46
Metrics:
Views: 93
Export: