Raudondvario pilis: atminties ir įkvėpimo ženklas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Raudondvario pilis: atminties ir įkvėpimo ženklas
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bajorai; Giminės; Tiškevičiai (Tyszkiewicz familie); Jonas Karolis Vorlovskis; Jonušas Radvila; Lietuvos istorija; Pilys; Raudondvario dvaras; Raudondvario pilis; Raudondvaris castle, historical sources, heritage; Vaitiekus Dzievaltauskis; Zabielos; Castles; Families; Family; History of Lithuania; Jonas Karolis Vorlovskis; Jonušas Radvila; Noblemen; Raudondvario pilis, istoriniai šaltiniai, paveldas; The Raudondvaris castle; The Raudondvaris manor; The Tiškevičiai family; The Zabiela; Vaitiekus Dzievaltauskis.
Keywords:
LT
Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Dvarai / Manors; Giminės; istorija; Paveldas / Heritage; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses; Raudondvario pilis; Raudondvaris castle, historical sources, heritage.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama Raudondvario pilies ir dvaro raidos apžvalga, siekiama atskleisti savininkų raidą, išplėsti lietuvių kultūrinę ir istorinę savimonę, įveikti įsigalėjusius stereotipinį neigiamą bajorijos vertinimą. XIV a. Raudondvario apylinkėse galėjo būti šventasis miškas, o Aukštas raudonas dvaras susiformavo XVI a. pabaigoje – XVII a. pirmoje pusėje. Neabejotina, kad savo pavadinimą Raudondvario gyvenvietė įgijo dėl raudonų plytų pilies. Pirmiausia tokiu vardu vadinti rūmai, vėliau – dvaras, galiausiai ir miestelis. Nuo XVI a. pabaigos iki XX a. pradžios Raudondvarį valdė garsios Lietuvos istorijoje giminės – Dzievaltauskai, Kosakovskiai, Radvilos, Vorlovskiai, Zabielos, Tiškevičiai. Apibendrinant istorinę medžiagą matyti, kad architektūros ir kraštovaizdžio sprendimai suteikė Raudondvario rūmų ansambliui neabejotino puošnumo, aristokratiško solidumo. Mūriniai pastatai įgavo XIX amžiaus vidurio Lietuvos dvarų architektūrai būdingų neogotikos bruožų. Tuo laikotarpiu tai buvo naujos architektūros formos, užgožusios pilies renesanso ir manierizmo laikotarpių elementus. Sudėtingiausias architektūros kompleksui buvęs XX amžius – pasaulinių karų ir pokario padarytos žaizdos ilgai laukė sudėtingų restauravimo ir atstatymo darbų. Šiandien dvaro kompleksas atgimsta – 2012 m. liepos 6 d. į atnaujintas erdves iškilmingai atvertos durys, miestelio bažnyčios šventoriuje pašventinti paminkliniai akmenys skirti grafų Tiškevičių šeimos narių atminimui įamžinti.

ENIn the article, the review of the development of Raudondvaris Castle and Manor is presented. The aim is to reveal the development of the owners, to expand cultural and historic self-consciousness of Lithuanians, to overcome entrenched stereotypical negative evaluation of nobility. In 14th century, in the region of Raudondvaris, the sacred forest could exist, while high red manor formed in the end of 16th century – the first half of 17th century. Undoubtedly, the settlement of Raudondvaris got its name because of the castle of red bricks. Firstly, the mansion was called by this name, later – the manor and finally – the town. Since the end of 16th century until the beginning of 20th century, Raudondvaris was managed by famous families in Lithuanian history - Dzievaltauskai, Kosakovskiai, Radvilos, Vorlovskiai, Zabielos, Tiškevičiai. From the conclusions of historic material, it is seen, that the decisions of architecture and landscape gave definite splendour, aristocratic solidity to the ensemble of Raudondvaris palace. Masonry buildings got Gothic Revival features, which were specific to the architecture of Lithuanian manors of the middle of 19th century. During that period, these were new forms of architecture, which hid the elements of the castle in Renaissance and Mannerism periods. The 20th century was the most complicated for the architectural complex – the wounds, made in world wars and after war, waited for a long time for more difficult works of restauration and reconstruction. Today, the complex of the Manor revives – in July 6, 2012, the doors are open to the updated spaces, the monument stones, which are for the memory of the family members of Grafs Tiškevičiai, are sanctified in the temple of town church.

ISBN:
9786099548210
Related Publications:
Raudondvario dvaro rūmų planinės-funkcinės struktūros kaita / Marius Daraškevičius. Acta Academiae Artium Vilnensis 2020, t. 97, p. 66-127.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57173
Updated:
2017-07-11 11:33:14
Metrics:
Views: 27
Export: