Origin of the Lithuanian reform movement Sąjūdis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Origin of the Lithuanian reform movement Sąjūdis
In the Book:
1991 metų Sausio 13-oji Lietuvoje naujausiųjų mokslinių tyrimų kontekste. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. P. 152-176
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Estija (Estonia); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Judėjimai / Movements.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio, įkurto 1988 m. birželio 3 d., ištakos. Sąjūdis truko tik 4-5 m., tačiau yra vienas ryškiausių Lietuvos istorijos periodų. Tai buvo visiškai naujas reiškinys lietuvių tautos kovoje dėl laisvės, prasidėjęs Gorbačiovo inspiruotos "perestroikos" sąlygomis, jo atrama tapo miestų gyventojai. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis nebuvo tiesiogiai susijęs su anksčiau čia veikusiomis antisovietinėmis organizacijomis bei jų lyderiais. Pastarieji neturėjo visuomenėje didesnės įtakos. Sąjūdžio esmę ir savitumą nulėmė XX a. antrojoje pusėje Lietuvoje vykę procesai - krašto industrializavimas bei urbanizavimas, švietimo ir kultūros raidos suformuota gausi inteligentija. Sąjūdis prasidėjo nuo laisvos spaudos, viešų Rašytojų sąjungos diskusijų aktualiomis temomis, visuotiniu žmonių susidomėjimu Lietuvos istorija, ypač 1918-1920 ir 1939-1940 m. įvykiais. Didelę įtaką visuomenei turėjo neformalūs diskusijų klubai, žaliųjų bei paminklų apsaugos judėjimai. Pokyčius Lietuvoje skatino ir demokratinės minties sklaida Rusijoje, 1987-1988 m. įvykiai Estijoje ir kitose sovietinėse respublikose. Straipsnyje analizuojama Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės, jo pirmojo suvažiavimo (vykusio Vilniuje 1988 m. spalio 22-23 d.) dalyvių, Vilniaus, Kauno ir kitų miestų bei miestelių Sąjūdžio aktyvistų socialinė sudėtis. Dauguma jų buvo inteligentai, kurių priklausomybės Komunistų partijai klausimas nebuvo sureikšminamas. Kartu veikė komunistai ir neokomunistai, katalikai ir ateistai, radikalai ir konservatoriai, - tai buvo Sąjūdžio jėgos ir atsparumo priežastis.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Respublika; Sąjūdžio taryba; Estija (Estonia); Demokratinės jėgos; Inteligentija; Rusija (Russia).

ENOn the grounds of the documents, statistical data, periodicals, memoirs and scientific literature the article analyzes the origin of the Lithuanian Reform Movement Sąjūdis founded in June 1988. The conclusion was drawn that Sąjūdis was totaly new stage in Lithuanian nation's fight for freedom which started under the conditions of Gorbachev perestroika. The major contribution to Sąjūdis foundation was made by the intelligentsia, especially writers, philosophers, economists, journalists. Informal ecological and monument preservation unions and discussion clubs played very important role as well as the large interest in the events of Lithuanian history of the 20th century. The changes in society senses in Lithuania were activized by the democratic Russian thought and especially by 1987-1988 events in Estonia and other soviet countries. [From the publication]

ISBN:
9955-20-139-8
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5705
Updated:
2022-05-03 21:19:34
Metrics:
Views: 25    Downloads: 4
Export: