Laikinosios vaikų globos plėtros galimybės specialistų požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laikinosios vaikų globos plėtros galimybės specialistų požiūriu
Alternative Title:
Possibilities of the development of temporary child guardianship from specialists‘ point of view
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2006, Nr. 1 (14), p. 27-41
Keywords:
LT
Vaikų globa; Globėjai; Globėjo šeima.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiamos šeiminės globos, globėjų pasirengimo ir socioedukacinio darbo su globėjų šeima Lietuvoje galimybės, reali šio darbo plėtra, specialistų, dirbančių laikinuosiuose vaikų globos namuose, nuostatos į socialinio darbo su globėjų šeimomis realijas ir perspektyvas. Laikinoji globa mūsų yra suvokiama kaip daugialypė problema, ir sprendžiama turėtų būti kompleksiškai, teikiant pagalbą socialinės rizikos šeimai ir suteikiant vaikui galimybę šį sudėtingą laikotarpį išgyventi ne tik globos institucijose, bet ir globėjų šeimose. [Iš leidinio]

ENThe article discusses possible ways of family guardianship, guardians’ preparedness and socioeducational work with foster families in Lithuania, realistic development of this work and specialists who work in temporary child guardianship institutions approach to the realia and prospects of the social work with foster families. We consider the temporary guardianship as a multifaceted problem that should be comprehensively solved by providing assistance to families with social risk factors and by providing a child with the possibility to live out this complex period not only in guardianship institutions but also in foster families.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Šeima - vaiko ugdymo institucija / Julija Litvinienė. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2002. 146 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5664
Updated:
2018-12-20 23:10:00
Metrics:
Views: 75    Downloads: 10
Export: